HIOKI SP70001, SP7002 CAN-mittapää

  • Kosketukseton mittaus
  • Mittaa johtimen päältä eristettä rikkomatta
  • Ei eristeen kuorintaa
  • Ei jälkikäteen kaapelikorjauksia tai -paikkauksia
  • CAN ja CAN FD väylille
  • Käy väyläanalysaattoreille, dataloggereille, skoopeille

Kuvaus

HIOKI on julkaissut innovatiiviset ja kosketuksettomat mittapäät CAN- ja CAN FD väylien häiriöttömiin mittauksiin.

Kuva 1. HIOKI SP7001/SP7002 CAN /CAN FD mittapää.

HIOKI uudistaa CAN-väylien mittaustavan – kosketuksettomalla mittapäällä
Vanhalla mittaustavalla kaapeleiden eristys on rikottava, jotta mittapäät saavat kosketuksen väyläjohtimien metalliosiin. Uudella mittaustavalla HIOKI CAN mittapäät laitetaan suoraan eristetyn kaapelin päälle eristettä rikkomatta.

Kuva 2. Vanha mittaustapa – rikkoo eristeen, Uusi mittaustapa – ei riko eristettä.

 

HIOKI CAN/CAN FD mittapäillä kaapelieristys pysyy ehjänä eikä mitään kaapeleita tarvitse korjata tai vaihtaa mittausten jälkeen. HIOKI mittapään käyttö helpottaa työtä ja lyhentää huomattavasti työaikaa.

HIOKI CAN/CAN FD mittapää – mittaa eristeen läpi
Nämä uudet mittapäät eivät tarvitse mitään galvaanista kosketusta väyläkaapelin johtimiin. Näin kaapelieristys pysyy ehjänä eikä kaapeleita tarvitse korjata tai vaihtaa mittausten jälkeen.

 

HIOKI CAN/CAN FD mittapää – ei häiritse väylän toimintaa
Väylämittausta varten mitattavaa johdinväylää ei tarvitse valmistella millään tavalla ennen mittausta. Johtimia ei tarvitse myöskään tarvitse kuoria paljaaksi eristeistä, kuten muilla mittaustavoilla, sillä HIOKI CAN/CANFD mittapäät mittaavat suoraan johdineristeen päältä.
Näillä uusilla mittapäillä päästään myös häiriöttömään väylämittaukseen, koska mittajohdoilla ei ole mitään galvaanista yhteyttä itse väyläkaapeleihin ja sitä kautta myöskään muuhun elektroniikkaan.

Ajonevoelektroniikka on jatkuvassa kehityksessä ja siten myös liikkuvan kaluston testaus lisääntyy. Liikkuvan tai käynnissä olevan kaluston mittaustapahtumassa
HIOKI CAN/CAN FD mittapäät pysyvät hyvin kiinni kätevästi kiristettävän puristusliitoksen ansiosta. Se on nopea ja helppokäyttöinen eikä tarvitse muita lisätarvikkeita luetettavan mittaustuloksen saamiseksi.

HIOKI CAN/CAN FD mittapää – voidaan liittää muihin väyläanalysaattoreihin
Kosketukseton HIOKI CAN/CAN FD mittapäissä on standardin mukainen 9 napainen D-liitin, joten se voidaan helposti liittää muihin markkinoilla oleviin CAN/CAN FD väyläanalysaattoriin, dataloggeriin, tallentimiin, PC:hen tai muihin laitteisiin, joissa on CAN-väylän mukainen liityntä.


Tuotevalikoimaan kuuluvat:

MalliSP7001-90SP7002-90
VäyläCAN FD- /CANCAN
TiedonsiirtonopeusCAN FD: 125 kbit/s => 3 Mbit/s
CAN: 125 kbit/s => 1 Mbit/s
CAN: 125 kbit/s => 1 Mbit/s
Mitattavan kaapelin Ø1.2 – 2.0 mm (Ø, ulkomitta)
Lämpötila-alue– 40°C => 85°C

 

Ei liittyviä tuotteita.
Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ