Päivitä HIOKI PQ3198 sähkönlaatuanalysaattori IEC 61000-4-30 standardin versio 3 mukaiseksi

  • IEC-61000-4-30 standarin versio 3 mukainen
  • ei laitteiston vaihtoa
  • ei laitteiston lähettämistä huoltoon
  • käyttäjä voi tehdä itse päivityksen
  • maksuton ohjelmistopäivitys

Kuvaus

Päivittämällä

HIOKI PQ3198 sähkönlaatuanalysaattori
uusimman IEC IEC 61000-4-30 standardin versio 3 mukaiseksi


HIOKI PQ3198 on sähkölaadun analysaattori sähköverkon laadun seurantaan, tarkkailuun
sekä poikkeamien ja häiriöiden tallentamiseen. PQ3198 analysaattorilla sähköverkon häiriöt kuten jännitepoikkeamat, transientit, piikit, alenemat, kohoumat, katkot, kuopat, harmoniset yliaallot, käynnistysvirrat sekä symmetriavirheet ja poikkeamat löytyvät nopeasti ja helposti.

IEC 61000-4-30 standardi

Standardi määrittelee, miten verkkosähkön laatua tulee mitata ja analysoida.
Standardi jakaa mittausmenetelmät ja suorituskyvyt kahteen luokkaan: A- ja S.

Sähkölaadun analysaattorien luokitus

Luokka A:
Tämän tason laitteita käytetään silloin kun mittauksissa tarvitaan äärimäistä tarkkuutta. Sen mittaustulos on riitatilanteissa juridisesti pätevä ja tuomioistuimissa hyväksytty. A-luokka määrittelee yksityiskohtaisesti mittausalgoritmit sekä ajoitus- ja mittaustarkkuudet. Yhdessä nämä parantavat mittausten toistettavuutta ja pienempää mittausarvojen vaihtelua eri mittauskertojen välillä.

A-luokan laitteilla suoritettuja mittauksia voidaan myös suoraan verrata toisen valmistajan A-luokan laitteilla tehtyihin mittauksiin.

Luokka S:
Tämän tason laitteiden tarkkuus on A-luokkaa alhaisempi. Näitä laitteita käytetään sähköverkon laadullisiin tutkimuksiin, vianetsintään ja kaikkiin muihin sovelluksiin, joissa ei tarvita A-luokan kaltaista suurempaa mittaustarkkuutta.

Uusin IEC 61000-4-30 standardi versio 3

Tämän standardin versio 2 lopetettiin vuonna 2015 ja tällä hetkellä voimassa on versio 3. Markkinoilla on yhä edelleen vain version 2 mukaisia sähkönlaadun analysaattoreita, joten mittaajan tulee aina varmistua, että mittaukset tehdään voimassa olevan säädöksen mukaisella analysaattorilla.

HIOKI PQ3198 voi mitata seuraavat pakolliset ja valinnaiset kohteet, jotka on mainittu standardin versiossa nro 3.

IEC 61000-4-30 standardi versio 3 mukaan
mitattavat sähkölaadun parametrit
Version 3 edellyttämätHIOKI PQ3198 mittaa lisäksi nämä
taajuusvirran suuruus
jännitevirran harmoniset
välkyntävirran epäharmoniset
jännitekuopat ja -kohoumatvirran epäsymmetria
jännitekatkokset
syöttöjännitteen epäsymmetria
jännitteen harmoniset
epäharmoniset yliaallot
sähköverkon signaalijännite

Päivittämällä HIOKI PQ3198 IEC61000-4-30 standardi versio 3 mukaiseksi

Sähköladun standardin muutosten takia monia sähkönlaatua mittaavia analysaattoreita on jouduttu poistamaan käytöstä ja ostamaan uusia laitteita tilalle.

HIOKI PQ3198 sähkölaadun analysaattoria käyttävän ei tarvitse ostaa uutta laitetta tai vaihtaa sitä, koska se voidaan nopeasti ja helposti päivittää uusimman standardin mukaiseksi (IEC 61000-4-30 Edition 3) maksuttomalla laiteohjelmiston päivityksellä.

Helpommin. HIOKI.

Ohjeet maksuttomaan HIOKI PQ3198 päivitykselle:
sales@tekfinland.fi

Ei ladattavia materiaaleja

Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ