Keithley KickStart – Datankeruu ja ohjausohjelmisto, PC

 • säästää aikaa automatisoimalla toistuvat mittaukset
 • samanaikaisessa mittauksessa usean eri laitteen ohjaus ja luku
 • testiajojen ja testiasetusten tallennus nopeuttaa eri testien uudelleenajoa
 • useita eri mittausarvojen näyttötapoja
 • automaattinen mittaustulosten tallennus csv ja xlsx tiedostomuodossa
 • mittaustulosten helppo vienti eteenpäin lisäanalysointiin ja raportointiin
 • tukee yleismittareita, dataloggereita, teholähteitä, oskilloskooppeja,
  generaattoreita, herkkiä resistanssi- ja SMU-laitteita

Kuvaus

Yleiskuvaus

Keithley KickStart ohjelmistolla saat nopeasti ja vaivattomasti tehtyä mittausohjelmiston ilman yhdenkään laitteen ohjauskoodin tuntemusta tai opettelua.

Voit nopeasti luoda, vaikka tuhansia kertoja tapahtuvan mittauksen, jossa mittaustulokset näkyvät reaaliaikaisesti näytöllä joko taulukkona tai graafisesti.

Samoja testejä voidaan myös ajaa useampaan kertaan, jolloin eri testiajojen tuloksia voidaan helposti vertailla historia toiminnan ansiosta. Mittauksista saadaan myös statistiikkaa ja graafisessa näytössä voidaan käyttää kursoreita yksittäisten kohtien mittaamiseksi.

Mittaustulokset tallentuvat automaattisesti csv tai xlsx tiedostomuodossa, jolloin ne on helppo viedä eteenpäin raportointia tai lisäanalyysiä varten.

Helppo liittää mittauslaitteisiin

KickStart ohjelmisto tukee kaikkia suosituimpia liityntöjä:
• GPIB
• LAN
• USB

Ohjelmisto tunnistaa kytketyt laitteet nopeasti ja näyttää niiden liitynnän ja tilan.

Kytkemättä olevaa laitetta voidaan myös simuloida, joka mahdollistaa testiasetuksien teon, vaikka laitetta ei olisikaan tekohetkellä käytettävissä.

Mittausarvot näkyvät heti

KickStart-ohjelmistoa on mukava käyttää, sillä se näyttää mittaustulokset reaaliaikaisesti joko taulukkona tai graafisesti aaltomuotona.

Aaltomuotokuvaa voidaan tarkastella lineaarisella sekä logaritmisella asteikolla sekä x-y-muodossa.

Aaltomuotokuvissa voidaan käyttää kursoreita yksityiskohtien mittaamiseen. Kursoreilla voidaan myös rajata alue, jolta automaattiset statistiikkamittaukset halutaan tehdä.

Aaltomuodon yksityiskohtiin voidaan käyttää zoomia, jolla on helpompi tarkastella pienen pieniä yksityiskohtia.

Useita laitekohtaisia sovelluksia

AFG, generaattori

Helppo ja yksinkertainen tapa ohjata signaalilähdettä, koska syötettävät signaalit näkyvät myös PC:n näytöllä.
Voidaan käyttää yhdessä muiden sovellusten kanssa, kuten esim. Scope, jolla voidaan samalla mitata ulostulosignaalit.

 • generaattorin perusasetusten etäohjaus
 • 2-kanavaisen generaattorin yksilöllinen kanavaohjaus
 • käytössä useita valmiita aaltomuotoja;
  sini, kantti, pulssi….
 • ulostulo: jatkuva, moduloitu, pyyhkäisy ja purske
 • aaltomuototiedostojen siirto molempiin suuntiin
 • reaaliaikaiset asetukset
 • helppokäyttöinen – vähentää virheasetuksia
 • toimii kaikkien AFG31000 sarjan laitteilla

Dataloggaus

Helppo ja yksinkertainen tapa tehdä dataloggausta yleismittareilla sekä monikanavaisilla tiedonkeruulaitteilla.

 • tallentaa miljoonia mittausarvoja suoraan PC:lle
 • monikanavaiset mittaustulokset samassa kuvassa
 • mittausdatat voidaan näyttää joko ajan tai toisen kanavaan suhteen
 • mittaustulosten automaatiinen tallennus .csv tai .xlsx tiedostomuodossa
 • mittausarvojen vienti myös mittauksen aikana
 • toimii Keithley DAQ6510, 2700, 2701, 2750 JA 3706A laitteilla

DMM, yleismittareille

Helppo ja yksinkertainen tapa tehdä dataloggausta yleismittarilla sekä herkillä Keithley mittareilla.

Erittäin helppo tehdä pitkäaikaista dataloggausta automaattisesti.


 • yhden tai useamman mittarin samanaikainen tai
  yksilöllinen dataloggaus
 • mittausarvoista saadaan nopea yhteenvetotaulukko
  statistiikkatietoineen
 • siirtää myös yleismittarin digitoidun aaltomuototiedon (skooppikuva) PC:lle näyttöä ja analysointia varten
 • osaa käyttää hyödyksi Keithley yleismittareiden analogia liipaisua (Trigger)
 • datan jatkuva suoratallennus DMM6510 ja DMM6500 laitteilla
 • toimii Keithley DMM6500, DMM7510, 2000, 2010, 2100, 2110, 6485, 6487,6514 ja 6517B laitteilla

I-V karakterisointi
I-V mittausta käytetään materiaali- ja puolijohde-komponenttien mittauksissa, jossa virtaa mitataan jännitteen suhteen.
Keithley SMU laitteissa I-V mittauksiin asetetaan lähtötasot, joita sitten voidaan muuttaa logaritmisella tai lineaarisella pyyhkäisyllä, esiastetuilla tasoilla tai tuplapyyhkäisyllä.

VCSEL mittaus kapealla pulssilla
 • ohjaa enintään 4 SMU laitetta pulssitetussa tai DC:llä tehdyllä I-V testillä
 • samassa DC testissä voidaan käyttää eri laitteita; 2400 sarja, kosketusnäyttöllinen 2400 sarja, 2600B, 2651A, 2657A, 6430
 • lämpöherkkien komponenttien (VCSEL) testaamiseen pulssitettuna (10us@10A@10V)
 • erottaa otsikoilla eri SMU laitteet ja niiden kanavat toisistaan
 • vertailutyökalu eri mittauskerroilta saatujen arvojen vertailuun

Power Supply, teholähde

Helppo ja yksinkertainen tapa ohjata yksi tai monikanavaista Keithley teholähdettä antamaan halutunlaista DC-syöttöä testattavalle laitteistolle.

 • kanavakohtainen asetus myös monikanavaisilla malleilla
 • ulostulotasot myös taulukon sekä pyyhkäisyn mukaan
 • taulukkopyyhkäisty ulostulo myös niillä laitteilla, joissa itsessään ei ole tällaista ulostulon toimintamuotoa
 • vuorovaikutteinen tason säätö tehtäessä samanaikaisia mittauksia toisella laitteella
 • tehonkulutusta voidaan seurata tarkalla yleismittarilla mittaamalla virtaa ja sen vaihteluväliä
 • toimii Keithley 2280S-32-6, 2280S-60-3, 2281S-20-6, 2220-sarjan, 2230-sarjan, 2231A-30-1, 22650B-sarjan, 2200 sarjan ja 2306 LAN laitteilla

Scope, oskilloskooppi

Oskilloskooppisovelluksella voidaan nopeasti ja helposti toteuttaa tiedonkeruu- ja dataloggaustoimintoja aaltomuodoille, mittauksille sekä kuvaruutukaappauksille.Sovelluksessa on kolme päätoimintoa:

 • Waveforms, aaltomuodot:
  KickStart hakee jokaiselta halutulta kanavalta x-y tiedot.
  Lähteenä voivat olla analogiset kanavat, vertailumuisti sekä matemaattiset kanavat.
  Tiedot näkyvät taulukkona sekä graafisena skooppikuvana
 • Measurements, mittausarvot:
  Käyttäjä voi valita valikosta 8 eri mittausta, joiden arvot haetaan skoopilta. Mittausarvot näkyvät taulukkona sekä graafisena skooppikuvana. Graafisesta skooppikuvasta on helpompi havaita trendit sekä mahdolliset poikkeamat.
 • Screenshot, kuvakaappaus
  Ottaa kuvakopion oskilloskoopin senhetkisestä kuvaruudusta.

Tiedonkeruut voidaan myös ehdollistaa skoopin liipaisua käyttämällä. Toistuvissa ilmiöissä se myös alustaa skoopin valmiiksi seuraavaa liipaisutapahtumaa varten.

Toimii Tektronix TBS1000, TBS2000, 2 Series MSO, 3 Series MDO, 4 Series MSO, 5 Series MSO, 5B Series MSO, 5-Series Low Profile, 6 Series MSO, 6B Series MSO, MDO3000, MDO4000, MSO3000, MSO4000, DPO3000, DPO4000, TDS1000, TDS2000 ja TDS200 sarjan laitteiden kanssa.

High Resistivity, Suuohmiset mittaukset

Suurten resistanssien sovellus on tehty toimivaksi Keithley 6517B elektrometrin/suurohmisen mittarin kanssa. Usein resistiivisyyttä tutkivissa laboratoriossa 6517B mittariin on liitetty testialusta (8009) tilavuuksien ja pinta-alan resistiivisyysmittauksiin. Yhdessä niillä voidaan tehdä resistanssimittauksia aina 1018 Ω (eksa) asti 1000V jännitteellä.


Sovelluksen avulla on helpompi:

 • tehdä materiaalin resistiivisyys mittaukset nopeasti ja luotettavasti ASTM D257 standardin mukaisesti
 • suorittaa materiaalin sähköistymistesti aikavakion määrittämiseksi (Step Response)
 • havainnoida resistanssin riippuvuutta lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta käyttämällä lisävarusteena saatavilla olevia 6517-TP ja 6517-HR mittapäitä
 • tehdä tarkempia resistiivisyysmittauksia vaihtamalla syöttöjännitteen polariteettia, joka eliminoi materiaalin taustavirrat

I-V Tracer, käyräpiirturi

Sovelluksessa käytetään Keithley uusia, 2400 sarjan kosketusnäytöllä varustettuja SMU laitteita. Ne soveltuvat tähän parhaiten, sillä niiden käyttö on erittäin luontevaa juuri näissä sovelluksessa, kun tutkitaan kaksinapaisia komponentteja ja niiden läpi kulkevaa virtaa ja ylitse vaikuttavaa jännitettä.


 • Ulostulo +DC, -DC ja AC napaisuuden vaihto vain 2461 mallissa
 • vertailunäyttö muistissa olevan ja mitatun välillä
 • mittausdatan tallennus Excel taulukkomuodossa
 • näyttökuvan tallennus kuvatiedostona
 • käyrät heti zoomattavissa kosketusnäytön ansiosta
 • lähteen virtaulostulo voidaan tehdä pyyhkäisevästi, joka mahdollistaa mittaukset virran ja jännitteen suhteen
 • I-V Tracer on erillinen KickStart sovellus, joka myydään pääohjelmistosta erikseen.
  Saatavilla on yhden, kolmen ja viiden käyttäjän lisenssit.
 • Yhteensopiva Keithley 2450, 2460, 2461 ja 2471 laitteiden kanssa
Ei liittyviä tuotteita.
Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ