HIOKI VT1005 – AC/DC Tarkka suurjännitejakaja, 5kV rms

  • 5kV rms / 7.1kV peak
  • 2000V CAT II / 1500V CAT III
  • DC – 4MHz (-3dB)
  • Vaihevirheen kompensointi PW8001 tehoanalysaattorilla
  • Erittäin tasainen taajuusvaste – suunniteltu invertterimittauksiin
  • Hyvä yhteismuotoinen häiriövaimennus (CMMR) 80dB

Kuvaus

Yleiskuvaus

Rautatie- ja sähköjärjestelmäsovelluksissa käytettävät invertterit muuntavat suurjännitteistä tehoa. Tällaisten muunnosten hyötysuhteen mittaamiseksi on voitava mitata 1000 V:n ja sitä suurempia jänniteitä.

HIOKI VT1005 on suurjännitejakaja, joka toimii 5kV rms asti ja lähettää pienempitasoisen jännitesignaalin tehoanalysaattorille.

Suuren hyötysuhteen omaavat invertterit voidaan mitata tarkasti, edellyttäen että niiden DC- ja suurtaajuiset virrat voidaan mitata luotettavasti ja tarkasti. Tämän takia HIOKI VT1005 jännitejakajassa on kiinnitetty erityistä huomiota amplitudin ja vaiheen tasaiseen taajuusvasteeseen, joka mahdollistaa tarkat mittaukset perusaallosta sekä kymmenien kilohertsien kytkentätaajuudella toimivista kytkinkomponenteista.

Suurjännitteen jako 1000:1

Tyypillisillä tehoanalysaattoreilla ei voida suoraan mitata yli 1000VAC jännitteitä.

HIOKI VT1005 jännitteenjakaja mahdollistaa tarkat ja turvalliset mittaukset tehoanalysaattorilla aina 5kVrms asti (7.1kV peak).

Tarkat tehomittaukset perustaajuudelta aina kytkentätaajuuteen asti

HIOKI VT1005 voi mitata jännitteitä tarkasti laajalla kaistaleveydellä (DC-4MHz). Tarkkuus on parempi kuin 0.1% DC:llä ja verkkotaajuudella (50Hz/60Hz). Laajan kaistaleveyden ja tasaisen amplitudi- ja vaihevasteen ansiosta laite mittaa tarkasti yleisesti käytössä olevia kytkentätaajuuksia (10kHz) sekä inverttereitä, joissa käytetään nopeita piikarbidi (SiC) pohjaisia komponentteja, jotka toimivat huomattavasi suuremmilla taajuuksilla (10kHz – 50kHz).

Mitä otettava huomioon hyötysuhteen tarkassa mittauksessa

Invertterilähdön signaali (pätöteho) sisältää perustaajuuden komponenttien lisäksi myös kytkentätaajuuden komponentteja. Tämä edellyttää, että mittauksissa tarvitaan laajaa kaistaleveyttä ja tasaista amplitudi- sekä vaihevastetta.

Spektrogrammi invertterin ulostulosta

Differentiaalisen suurjänniteproben ja VT1005:n ero

Differentiaalisella suurjänniteprobella on laaja taajuuskaista, mutta mittaustarkkuus voivat vaihdella suuresti laitteen ilmoitetulla taajuuskaistalla.

HIOKI VT1005:n erinomainen tarkkuus ja tasainen taajuusvaste mahdollistavat tarkempien mittausten teon. Siksi VT1005:lla on mahdollista havaita 0.1%:n hyötysuhteen muutos.

Erinomainen häiriönsietokyky – takaa tarkemmat mittaukset

HIOKI VT1005:n erinomainen häiriönsietokyky mahdollistaa invertterien tarkat ja hyvin toistettavat hyötysuhdemittaukset. VT1005:ssa on erinomainen yhteismuotoisten suurtaajuushäiriöiden vaimennus, joka mahdollistaa tarkkojen ja hyvin toistettavien mittausten teon häiriöllisessä invertteriympäristössä.

Invertteriympäristöt ovat häiriöllisiä mittauspaikkoja, joten tarkkojen ja toistettavien hyötysuhdemittausten edellytyksenä on mittauslaitteiden erinomainen häiriövaimennus.

HIOKI VT1005:n yhteismuotoinen häiriövaimennus (CMMR) on noin 80dB (100kHz) differentiaalisella sisääntulolla.


Suurjännitteisen laitteen hyötysuhteen mittaus tuvallisesti

Differentiaaliproben ja VT1005:n ero

Helpommin. HIOKI.

Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ