HIOKI PW8001 – Tehoanalysaattori

  • tarkin – +/- 0.03%
  • nopein näytteenotto – 15Ms/s
  • laajakaistaisin – 5MHz mittauskaista
  • monikanavaisin – 1-8 kanavaa
  • jännitekestoisin – 1500VAC suora sisäänmeno
  • automaattinen virta-anturin tunnistus
  • automaattinen virta-anturien vaihekompensointi
  • modulaarinen rakenna
  • selkeän tyylikäs etupaneeli

Kuvaus

Tehoanalysaattorien uusi standardi – HIOKI PW8001

HIOKI PW8001 – Tehoanalyysin uuden suunnan näyttäjä

HIOKI nostaa tehoanalyysin mittaukset aivan uudelle tarkkuustasolle.

HIOKI on ainut mittauslaitevalmistaja, joka valmistaa itse tehoanalyysissä tarvittavat molemmat komponentit: tehoanalysaattorit ja virtasensorit.

HIOKI suunnittelee ja valmistaa itse tarkimmat tehoanalysaattorit sekä tarkimmat automaattisesti tunnistettavat vaihekompensoidut virtasensorit. Yhdeltä valmistajalta tulevat mittausjärjestelmän osat varmistavat niiden saumattoman yhteistyön, jonka ansiosta saadaan tarkempia ja toistettavuudeltaan parempia mittaustuloksia; DC:tä aina suurtaajuuksiin asti.

Nyt saadaan tarkasti mitattua myös pienihäviöiset ilmiöt sekä pienen tehokertoimen omaavat signaalit, sillä ensimäistä kertaan analysaattorien historiassa mukaan on tuotu virtasensorin automattinen vaihesiirron korjaus. Vaihesiirron korjausta tarvitaan kaikissa virtasensoreissa, mitattaessa muuta kuin DC:tä. Kompensoimattoman virtasensorin mittausvirhe kasvaa taajuuden kasvaessa.

Uudet HIOKI analysaattorit ja virtasensorit ovat jo nyt valmiita tulevaisuuden haasteisiin, jossa on tarve mitata suuriakin virtoja myös 1500V:n jännitteillä. Muita malleja 150%-300% suurempi näytteenotto (15MHz) varmistaa HIOKI analysaattorien soveltuvuuden myös nopeiden SiC / GaN puolijohdekomponenttien mittauksiin. HIOKI analysaattorin suurempi kanavamäärä mahdollistaa mittausten onnistumisen myös autosähkö, älykkäiden sähköverkkojen, reaktoreiden sekä uusiutuvan energian mittaussovelluksissa.

Modulaarinen – aina oikea moduuli sovelluksen mukaan

Enemmän kanavia 1-8

Monipiiritehomittauksia yhdellä laitteella.
Yhdistele vapaasti 1-8 mittausmoduulia oman sovelluksesi mukaan, jolloin saat yhden laitteen, joka on aina optimoitu juuri sinun sovellukseesi.


Esimerkkikokoonpanoja:

Mittaa tarkasti pienimmätkin tehohäviöt laajalla kaistalla


PW8001 on suunniteltu mittaamaan tarkasti pienimmätkin häviöt, joita esiintyy yhä enenemässä määrin nykypäivän tehokkaammissa ja vähähäviöi-semmissä laitteissa.

Perustaajuuden (50Hz) lisäksi se mittaa tarkasti hyötysuhteen DC:llä ja pienellä tehokertoimella olevan AC-osan väliltä koko kytkentätaajuuden alueelta.

Sisään- ja ulostulon mittaustarkkuus vaikuttaa suoraan hyötysuhteen ja häviöiden mittaustarkkuuteen.

Tarkkaa tehoanalyysiä laajalla taajuusalueella.


Aaltomuodot tarkemmin talteen – 15MHz näytteenottonopeudella ja 18bit A/D muunnoksella

Uuden ja tehokkaamman A/D muuntimen ansiosta näytteenottonopeus on 5 kertaa suurempi ja mittausdynamiikka laajempi.

HIOKI PW8000 on markkinoiden tarkin tehoanalysaattori, joka asettaa uudet tarkkuustasot suurten ja pienten tehojen mittauksille.


Mitattava signaali tallentuu tarkemmin paremman erottelukyvyn ja suuremman näytteenottonopeuden ansiosta.

18 bit = 262144 tasoa (= 4 kertaa parempi kuin 16bit)
16 bit = 65536 tasoa.

Automaattinen virtasensorin tunnistus ja vaiheen kompensointi


Inhimilliset virheet vaikuttavat usein tehoanalysaattorien tarkkuuteen, joita ovat mm. vaihekompensoimattomien virta-antureiden käyttö, vaihekompensoinnin tekemättä jättäminen, virtasensorin jäännösmagnetismin poiston sivuuttaminen sekä käytettyjen anturitietojen syöttövirheet.

Inhimillisten virheiden minimoimiseksi HIOKI PW8000 analysaattorissa on tämä vaihe poistettu automattisella sensoritietojen tunnistuksella, automaattisella vaiheen kompensoinnilla sekä virtasensorin jäännösmagneettisuuden poistolla.

Runsas valikoima tarkkoja virtasensoreita


Suljetut virtasensorit tarjoavat äärimmäistä tarkkuutta, eniten kaistaleveyttä, parasta häiriösuojausta sekä erinomaista mittauksen tasaisuutta.

HIOKI poikkeaa kaikista muista sensoreista, sillä johtimen sijainnilla ei juurikaan ole vaikutusta sensorin mittaustarkkuuteen.

Kaitaleveydeltään suljetut HIOKI sensorit yltävät jopa 10MHz asti ja mittaavat virtoja aina 2000A.

Nämäkin sensorit on suunnitellut ja valmistanut HIOKI.

Pihtimalliset virtasensorit on helppo ja nopea laittaa mitattavan johtimen ympärille.

HIOKI pihtisensorit ovat poikkeuksellisen vakaita myös vaihtelevissa lämpötiloissa, joten ne sopivat yhtä hyvin tuotekehitys- ja tuotantokäyttöön kuin kentälle.

Nämäkin sensorit on suunnitellut ja valmistanut HIOKI.


Ainutlaatuinen DCCT tekniikka mahdollistaa jopa 50A ja laajalla kaistaleveydellä suorajohdotuksena tehtävät mittaukset.

DCCT teknologian ansiosta mittaus toteutuu ilman suorajohdotuksella toteutetun analysaattorin sisäisen lämpenemisen tuomia haittoja ja sen aiheuttamia lisävirheitä. Nämäkin sensorit on suunnitellut ja valmistanut HIOKI.

4:n moottorin mittaus samanaikaisesti yhdellä laitteella – HIOKI PW8001

HIOKI PW8001 voi samanaikaisesti mitata 4:n eri moottorin vääntömomenttia ja kierroslukua.

Toiminne mahdollistaa monimoottori sovellusten mittauksen yhdellä laitteella

Tuplaa kanavamäärä 8 => 16

Voit helposti ja nopeasti tuplata kanavamäärän yhdistämällä kaksi analysaattoria valokuitukaapelilla.

Laitteiden välinen yhteys on reaaliaikainen, joten mittausarvot siirtyvät päälaitteelle välittömästi.

Kaikki mittausarvot ovat ja näkyvät päälaitteella, jonne myös mittaustulokset tallentuvat.
Yhdistelmäkokoonpanolla voidaan mitata samanaikaisesti 16:sta jännitettä, 16:sta virtaa, 8:a vääntömomenttia ja 8:a kierroslukua tai muuta pulssia. Kaikki hyötysuhde- ja häviömittaukset yhdellä laitteella.

CAN / CAN FD väylään reaaliaikainen ulostulo

HIOKI PW8000 tehoanalysaattorin CAN- tai CAN FD -lähtö mahdollistaa mittaustietojen integroimisen olemassa olevaan CAN-väylään.

PW8001 voi lähettää mittaustietoja CAN-väylälle reaaliajassa. ECUn tiedot ja mittaustiedot voidaan tallentaa CAN-väylän dataloggerilla, kuten HIOKI MR6000.

Tiedot voidaan integroida ilman viiveitä, jolloin analysointi voidaan tehdä tarkasti.

Invertteri pohjaisten aurinkopaneelijärjestelmän mittaukset


Akkuja/akustoja käyttävät sähkönsiirtojärjestelmät hyödyntävät energiaa paremmin, koska akkuja käytetään energian välivarastoina.

HIOKI PW8000 tehoanalysaattorilla voidaan mitata tarkasti tehoja useammasta eri paikasta samanaikaisesti.

Esimerkiksi DC-DC muuntimesta, invertteristä, akun syöttöpisteestä sekä akun ulostulosta. Monikanavaisuus mahdollistaa koko järjestelmän tarkan hyötysuhde- ja häviömittaukset yhdellä laitteella.

Helpommin. HIOKI.

Esittelyvideo:

Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ