HIOKI PQ3198 – Sähkönlaadun analysaattori

 • Mittaukset IEC61000-4-30 Class A standardin mukaisesti
 • 6kV transienttitallennus 700kHz kaistalla
 • katkoton tallennus
 • perustarkkuus jännite: 0.1%, virta = 0.1%, teho: 0.2%
 • perustaajuusalue 50Hz / 60Hz /400Hz
 • yliaallot / harmoniset 80kHz asti
 • invertterien modulaattorit 20kHz asti
 • kahden eri järjestelmän samanaikainen tehon sekä hyötysuhteen mittaus
 • 4-kanavainen
 • GPS tahdistus lisävarusteena

Kuvaus

Nopeampi sähkölaadun analysaattori

HIOKI PQ3198 on nopeampi sähkönlaadun analysaattori, jolla saat luotettavasti kiinni nopeimmatkin sähköverkon häiriöt. Kannettava laite on tehty kenttä- ja laboratoriokäyttöön ja sillä voidaan tarkasti mitata yksi- ja kolmevaiheisia sekä tasavirralla toimivia sähköjärjestelmiä.

Tarkka ja laadukas analysaattori käy sähköverkon laadun seuraamiseen sekä verkkohäiriöiden havainnointiin ja niiden tallentamiseen: jännitealenemat ja -kohoumat, transientit, välkyntä sekä harmoniset. Osa virta-antureista ja pihdeistä tarvitsevat toimiakseen käyttöjännitteitä, jotka tässä uudessa mallissa saadaan suoraan itse analysaattorista, joten ulkopuolisia teholähteitä ei enää tarvita.

IEC61000-4-30 Ed 2, Luokka A standardin mukainen

HIOKI PQ3198 analysaattori on voimassa olevan IEC- standardin mukainen laite, joten se pystyy tekemään standardin mukaiset mittaukset.
Näitä ovat mm. katkoton tiedonkeruu, jatkuva laskenta sekä häiriötallennus (jännitteen kohouma, -laskeuma, -kuoppa sekä keskeytykset).

Lisävarustuksena on saatavilla standardin edellyttämä GPS tahdistus/synkronointi.

Luokka A on osa IEC 61000-4-30 -standardia, jossa luokka A määrittelee sähkön laatuparametrit, tarkkuuden ja standardin noudattamisen. Standardin mukaiset laitteet myös helpottavat tulosten vertailua eri mittauslaitteiden välillä.

Analysaattori AC- ja DC-sähkön mittauksella

HIOKI PQ3198 on monipuolinen analysaattori, koska sillä voidaan mitata vaihtosähkön lisäksi myös DC:tä, molemmat tehot sekä hyötysuhteet. DC virran mittaamiseen tarkoitetut virta-anturit/pihdit tarvitsevat toimiakseen käyttöjännitteet, jonka ne saavat suoraan analysaattorista, joten mitään ulkoisia ja erillisiä teholähteitä tai jatkuvaa pariston vaihtoa ei enää tarvita.

HIOKI tallentaa kaikki poikkeustilanteet – kerralla

HIOKI PQ3198 analysaattori tallentaa kaikki vika- / poikkeustilanteet (EVENTS) kerralla. Tapahtumat tallennetaan aikatietoineen. Tallennettuja tapahtumia voidaan tarkastella itse laitteessa tai niitä voidaan jatkoanalysoida maksuttomalla HIOKI PQ ONE ohjelmistolla. Pisin tallennusaika on 55 viikkoa.

HIOKI PQ3198 tallentaa jännitteen, virran, tehon, harmoniset sekä välkynnät, jotka saattavat aiheutua mm. uusiutuvan energialähteen verkkoon kytkeytymisestä tai auton latauspisteen käyttöönotosta.

Samanaikainen tapahtuman, aaltomuodon ja trendinäytön tallennus

Tallentaa tapahtuman ja trendinäytön 30sekunnin ajalta.

Kun esim. jännite kohoaa, putoaa, tulee jännitekuoppa tai käynnistysvirran virtapiikki, niin HIOKI PQ3198 /PQ3100 voi samanaikaisesti tallentaa tapahtuman sekä puoliaallon RMS arvojen vaihtelut (Trend näyttö) 30 sekunnin ajalta.

Mittaukset suuremmalla näytteenottonopeudella

HIOKI PQ3198 analysaattori käyttää yleismittauksissa suurempaa (200kHz) näytteenotto-nopeutta, kuin monissa muissa analysaattoreissa. Monissa muissa analysaattorimittauksissa käytetään noin kHz:n luokkaa olevaa näytteenottonopeutta.

HIOKI PQ3198 on 10 x suurempi näytteenottonopeus, jonka ansiosta nopeatkin muutokset saadaan mitattua eivätkä ne jää näkemättä liian hitaan näytteenottonopeuden takia.

Näytteenottonopeus vaikuttaa myös suoraan analysaattorin kaistaleveyteen, joka taas vaikuttaa siihen kuinka kapeat transientit pääsevät analysaattorin mittauspiirille asti. Aika- ja vaihe-erot näkyvät suuremmalla näytteenottonopeudella tietysti tarkemmin ja paremmalla resoluutiolla.

Transientit talteen varmemmin ja tarkemmin – 2MHz nopeudella

HIOKI PQ3198 analysaattorissa on erinomainen jännitetransienttien kaappauskyky, koska mittaukset tehdään MHz luokan näytteenottonopeudella kHz luokan sijaan. Se on 10x normaalia näytteenottoa suurempi, joten sillä saadaan enemmän näytteitä häiriöpiikistä. Suuremmalla nopeudella saadaan myös tarkempia tietoja häiriöstä, kuin hitaasti ja harvaan ottavalla näytteenotonopeudella.

Jännite transientin yksityiskohtien mittaus nopealla ja hitaalla näytteenotolla.

Nopeimmat transientit voivat olla 1us luokkaa, joten niitä ei voida nähdä saatikka mitata pienellä näytteenottonopeudella. Yläpuolen kuvassa on esimerkki edellisen sukupolven laitteesta, jossa on vain 200kHz näytteenottonopeus. Silloin näytepisteiden väli on 5us, joten se ei saa transientista mitään näytettä pitkän näytteenottovälin takia. Joskus ehkä yhden, mutta mistä kohtaa transienttia? Transientti ei näy eikä sitä voida mitata, jos siitä ei saada näytteitä.

Transienttimittauksissa HIOKI PQ3198 analysaattorissa käytetään 2MHz näytteenottonopeutta,
joten näytepisteiden väli on 0.5us, jolloin transientista saadaan useampia näytteitä. Siksi ne näkyvät ja niistä voidaan tehdä mittauksia. HIOKI on 10-20 kertaa nopeampi kuin edellisen sukupolven analysaattorit. Tarkasta vaikka.

Näytteenottonopeus kasvattaa myös mittauskaistaa

HIOKI PQ3198:n 2MHz suuruinen näytteenotto- nopeus mahdollistaa myös laajemman mittauskaistan, jota tarvitaan erityisesti transienttien mittauksissa.

Useissa markkinoilla olevissa analysaattoreissa on pieni näytteenottonopeus ja siitä johtuen liian pieni mittauskaista. Puolijohde teknologia on jatkuvassa kehityksessä ja nykyisten nopeampien komponenttien ja suurempien kytkentätaajuuksien takia analysaattorissa tarvitaan aikaisempaa suurempaa näytteenottonopeutta sekä laajempaa mittauskaistaa.

Vastatakseen paremmin nykyajan ja tulevaisuuden haasteisiin HIOKI PQ3198 analysaattorin näytteenottonopeutta on kasvatettu kHz luokasta aina 2MHz saakka. Se mahdollistaa myös mittauskaistan noston 100kHz:sta aina 700kHz asti. Näin nopeimmatkin transientit saadaan mitattua tarkasti ja varmasti. Transienttien näkymättömyys voi johtua analysaattorin liian alhaisesta mittauskaistasta, joten laite toimiikin transienttimittauksessa suodattimena. Matala mittauskaista, johtuu liian alhaisesta näytteenottonopeudesta, jolla ei saada näytteitä nopeista transienteista.

HIOKI PQ3198 mittaa transientit aina 6kV asti 2MHz näytteenottonopeudella.

Harmoniset yliaallot

HIOKI PQ3198 analysaattori mittaa harmoniset 50 kertaluokkaan asti sekä harmoniset yliaallot 2kHz-80kHz taajuudelle.
Suuremman näytteenottonopeuden ja laajemman mittauskaistaleveyden ansiosta HIOKI PQ3198 soveltuu erinomaisesti yliaaltoja tuottavien laitteiden, kuten mm. invertterien mittauksiin.

Turvallisesti kahden piirin teho- ja hyötysuhde mittaukset

HIOKI PW3198 analysaattorin neljäs kanava on galvaanisesti erotettu kolmivaiheen jännitekanavista (1,2 ja 3). Eristystä ei ole tehty pelkällä muovisella BNC-liittimellä (yleinen), vaan se on aidosti galvaanisesti eristetty. Tällainen rakenne mahdollistaa turvalliset teho- ja hyötysuhdemittaukset eri piireistä tai laitteista, vaarantamatta ihmisiä tai mitattavia laitteita.

Galvaanisesti erotetulla HIOKI PQ3198 analysaattorilla voidaan samanaikaisesti mitata:

 • ajoneuvojen pikalatureiden ensiöpuolen AC- ja toisiopuolen DC-tasot
 • aurinkokennojärjestelmien ensiöpuolen DC- ja toisiopuolen AC-tasot
 • 3-vaihe invertterin ensiöpuolen DC- ja toisiopuolen DC/3-vaihe AC tasot
 • samanaikaisesti tehdä ensiöpuolen DC- ja toisiopuolen DC/3-vaihe AC mittaukset
 • UPS laitteiston otto- ja antopuolen tehot ja hyötysuhteet
 • AC-teholähteen ulostulo ja sen ohjaussignaalit (DC)
 • 3-vaiheen kaikki vaiheet (L1 ,L2 ,L3) ja suojamaa (PE)
 • nolla (N) ja suojamaan (PE) väliset jännitteet ja virrat

Erinomainen ajoneuvojen pikalatausasemien mittauksiin

HIOKI PQ3198 sopii erinomaisesti pikalatausasemien mittauksiin, koska 4:s kanava on galvaanisesti erotettu muista kanavista.

Tämän ansoista HIOKI analysaattorilla voidaan mitata hyötysuhdetta kahden eri osion väliltä.

Mm. latausasemasta on mahdollista mitata AC sisääntulon ja DC-ulostulon sähkönlaatua, samalla kun mitataan molempien puolien otto- ja antotehot sekä hyötysuhde.

Invertterien teho- ja hyötysuhde mittaukset

HIOKI PQ3198 analysaattorilla voidaan turvallisesti mitata invertterien toisiopuolta (40Hz-70Hz) aina 20kHz modulointitaajuuksille asti.

HIOKI analysaattori voi myös mitata DC/3-vaihe invertterin hyötysuhdetta.

Invertterit kehittyvät jatkuvasti ja niiden käyttöalueet ovat laajasti kasvussa. Niissä esiintyvät vikatilanteet aikaansaavat ympäristöön aina vaan laajakaistaisempia häiriöitä ja kapeampia transientteja, jotka saadaan todennettua vain mittaamalla. Tähän tarvitaan riittävän laajakaistaista sähkölaadun analysaattoria, jossa on nopea näytteenotto. Tähän eivät edellissukupolven laitteet enää riitä, pienen kaistaleveytensä ja kHz luokaa olevan näytteenottonopeutensa takia.

Runsaasti lisävarusteita tarpeen mukaan

HIOKI analysaattorin on saatavilla runsaasti erilaisia lisävarusteita ja mittajohtoja sovellustarpeen mukaan.

Saatavilla on mm. avattavia AC/DC virtapihtejä, joustavia virtalenkkejä (600/6000A) sekä automaattisella lämpötilakompensoinnilla varustettuja virtapihtejä. Ne on tarkoitettu lämpötilaltaan muuttuvissa olosuhteissa tehtäviin tarkkoihin mittauksiin.

Kompensoiduissa virtapihdeissä ei ole lämpötilan aiheuttamaa jatkuvaa ryömintää, kuten tavallisissa virta-pihdeissä tai -antureissa. Tämän ansiosta niillä saadaan tarkempia mittauksia myös kenttäolosuhteissa, joissa lämpötilat ovat jatkuvassa muutoksessa.

Pitkäaikaiseurannassa ja jatkuvassa monitorointi mittauksissa kompensointi on ehdoton edellytys onnistuneelle ja luotettavalle mittaukselle. Eri aikaan tapahtuvat vertailumittauksiakaan ei tulisi tehdä tavallisella lämpötilakompensoimattomalla anturilla, koska silloin ei tiedetä ryöminnän aiheuttamaa vaikutusta mittautuoloksiin eri mittauskertojen välillä.

HIOKI tuotevalikoimassa on useita automaattisella lämpötilakompensoinnilla varustettuja DC/AC virtapihtejä analysaattoreihin liitettäväksi.

Iso 6.5 tuuman värinäyttö

HIOKI PQ3198 analysaattorissa on suuri. 6.5 tuuman (165mm) TFT värinäyttö hyvällä resoluutiolla (640×480). Näytön taustaväriä voidaan muuttaa, joten se on optimoitavissa aina ympäristöolosuhteiden ja käyttäjän toiveiden mukaiseksi.
Näyttömuotoja voidaan vaihtaa helposti yhdellä painikkeella mittauksen aikana, ilman käynnissä olevan mittauksen keskeytystä.

Opastava johdotuskytkentä – aina mukana

Johdotusotuskytkennän valinta näyttää selvästi, miten jännite ja virtajohtimet kytketään mittauskohteeseen valitun johdotuksen mukaisesti. Aina mukana oleva iso ja selkeä kuva vähentää inhimillisiä virheitä ja opastaa oikean kytkennän tekemisessä.

Jännitteen ja virran omat vektorinäytöt varmistavat helposti myös kytkentöjen oikeellisuuden.

Lisää käyttöä helpottavia toimintoja

Sovellusasetus

5- valmista esiasetusta, jotka asettavat analysaattoriin valmiit asetukset valitun sovelluksen mukaan.

Helpottaa ja nopeuttaa toistuvien mittausten tekoa sekä auttaa myös vähemmän kokemusta omaavia henkilöitä mittausten teossa.

Automaattinen anturitunnistus – ei skaalausvirheitä

Kosketa vain näytön Sensor kenttää, jolloin laite näyttää automaattisesti tunnistetun sensorin mallin sekä sen virta-alueet. Mittauslukemat ovat aina oikein, kuin käyttäjän ei tarvitse erikseen muistaa asettaa mitään kertoimia. Vähentää huomattavasti inhimillisiä virheitä.

GPS synkronointi

Analysaattorit voidaan tahdistaa lisävarusteena saatavilla PW9005 GPS-yksiköllä. Näin eri paikoissa olevat laitteet voidaan helposti synkronoida keskenään.

Mittausdatan analysointia – HIOKI PQ ONE

Mittausdatan analysointiin ja raporttien teko on helppoa ja mukavaa maksuttomalla HIOKI PQ ONE ohjelmistolla.

Eri kansiossa olevia mittausdatoja voidaan helposti yhdistää samaan näyttöön mittauskohteen, päivämäärän tai vaikka kellonajan perusteella.

Pikaraportti toiminnolla voidaan yhdistää useita eri mittauskertoja yhteen Trend – näyttöön, joka kuvaa hyvin ajan suhteen tapahtuneet muutokset ja vaihtelut. Tämä on kätevä apuväline yhden taikka useamman mittauspaikan pitkäaikaiseen muutosseurannassa sekä eri mittauskohteiden toiminnalliseen vertailuun ajan suhteen.

Yksityiskohtainen näyttö

Mittaustietoja voidaan tarkastella hyvinkin yksityiskohtaisesti, kuten mm. tapahtumien statistiikka, tapahtumalistaus (EVENT) sekä tapahtuman graafinen näyttö. Sinä valitset mitä arvoja/näyttöjä haluat raportiisi.

Tapahtumalistaus (Event list) – PQ ONE

Näyttää tapahtumastatistiikan päivämäärän tai kellonajan perusteella.

Tämän toiminnon avulla poikkeustilanteiden esiintymiset on helppo löytää esiintymistunnin tai esiintymispäivän perusteella.

Poikkeustilanteet on luokiteltu ja nimetty sekä millä kanavalla vika esiintyi.

Tapahtumastatistiikka (Event statistics) – PQ ONE

Näyttää tapahtumastatistiikan päivämäärän tai kellonajan perusteella.

Tämän toiminnon avulla poikkeustilanteiden esiintymiset on helppo löytää esiintymistunnin tai esiintymispäivän perusteella.

Vertailumittaus standardiin EN50160 – PQ ONE

Suorittaa mittaustietojen analysoinnin aikana tapahtuneista muutoksista ja vertaa niitä EN50160 standardiin.

Käyttäjä voi myös itse asettaa ja muuttaa arviointikriteereitä ja vertailuparametrejä.

Tämän toiminnon avulla poikkeustilanteiden esiintymiset on helppo löytää esiintymistunnin tai esiintymispäivän perusteella.

HIOKI GENNECT One – etäkäyttöä ja kaukomonitorointia

GENNECT One ohjelmistolla voidaan etäkäytössä olevasta PQ3198 analysaattorista lukea dataa reaaliaikaisesti, jolloin tiedot näkyvät myös PC:n näytöllä. Analysaattorin keräämät mittaustiedot voidaan myös tallentaa PC:lle myöhemmin tapahtuvaa analysointia varten.
Tallennus voi tapahtua käyttäjän toimesta tai automaattisesti. Etäkäytön kautta voidaan muuttaa analysaattorin asetuksia sekä valvottavan tapahtuman vahdintaehtoja.

GENNECT Cross – sovellusohjelma Windows ympäristöön

Reaaliaikainen monitorointi.

Yhdistä laiteet PC:n kanssa samaan LAN-verkkoon (max.15), jolloin voit suorittaa kaikille verkkoon kytketyille laitteille reaaliaikaista monitorointia.

Näyttää graafisesti PC:n näytöllä reaaliaikaiset mittaustiedot. Ohjelmistolla kerätyt tiedot voidaan myös analysoida ja tallentaa myöhempää käyttöä varten.

HIOKI PQ3198 sarjan valmiit kokoonpanot:

Ei liittyviä tuotteita.
Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ