HIOKI P2000 Suurjännitemittapää, 2000VDC, CAT III

  • 2000VDC / CAT III
  • 1000VDC / CAT IV
  • Ideaalinen aurinkosähköakustojen turvallisiin mittauksiin
  • Ajoneuvojen suurjänniteakkujen mittauksiin
  • Yhteensopiva mittari/virtapihti näyttää todellisen lukeman
  • Käy lähes kaikkiin mittareihin, 10MΩ sisääntulolla

Kuvaus

Maailman ensimmäinen 2000VDC suurjännitemittapää CAT III turvaluokituksella

Aurinkosähkölaitteistojen ja ajoneuvoakkujen hyötysuhdetta halutaan jatkuvasti parantaa, se tapahtuu usein jänniteitä kasvattamalla.

Jännitteiden jatkuva nousu tarkoittaa, että asennus- ja huoltotöissä käytettävien mittauslaitteiden tulee myös olla turvallisia ja käyttökohteeseen hyväksyttyjä.
Kansainvälinen turvallisuusstandardi, IEC61010, määrittelee CAT III ja CAT IV luokat käyttöpaikan mukaan.

IEC on uudistanut jännitealueen luokkavaatimuksia, joten aurinkopaneelien mittauksissa edellytetään nyt laitteilta CAT III tason turvallisuusluokitusta.

Aikaisempi hyväksytty turvatasovaatimus oli CAT II. Turvatason nostolla halutaan parantaa suurjännite-työskentelyn henkilöturvallisuutta ja vähentää sähköiskun aiheuttamia vakavia henkilö- ja laitevahinkoja.

Uusi HIOKI P2000 mahdollistaa turvalliset mittaukset CAT III luokituksella aina 2000VDC asti ja CAT IV tasolla aina 1000VDC.

HIOKI P2000 mittapää voidaan yhdistää suoraan HIOKI pihtimittareihin sekä digitaalisiin yleismittareihin (DMM).

Uudet HIOKI pihti- ja yleismittarit tukevat P2000 suurjännitemittapäätä, joten mittarin jännitelukema näkyy suoraan oikein, ilman laskutoimituksia. Mittarilukema suora näyttö vähentää inhimillisiä virheitä ja helpottaa huomattavasti dokumentointia.

Miksi 2000VDC tarvitsee CAT III luokitusta?

Viimevuosina useat yritykset ovat esitelleet uusia aurinkosähkölaitteistoja sekä sähköautojen akkuja, jotka toimivat aina vain suuremmilla jännitteillä. Jännitteiden kasvu asettaa myös uusia turvavaatimuksia sekä suurjännitevaaroja asentajille sekä ylläpito- ja huoltohenkilöstölle.

Aurinkosähköasennukset kuuluvat nyt CAT III luokkaan

Turvallisuusstandardit luokittelevat mittauspaikat luokkien CAT II, CAT III ja CAT IV mukaan:

• nimellisjännite
• virtakapasiteetti
• ja transienttiylijännitteen perusteella

IEC on hiljattain uudistanut jännitealueen turvaluokituksia, joten aurinkopaneelien mittauksissa käytettäviltä laitteilta edellytetään nykyisin CAT III tason luokitusta, aikaisemman CAT II luokituksen sijaan.

IEC 61730-1 standardin mukaa aurinkosähkömoduulien turvallisuusluokitusta käsitellään ylijännitekategoriana III ja siksi myös mittauslaitteilta vaaditaan turvalukitukseltaan CAT III tason luokitusta.

Aurinkosähkön asennusjännitteet nousevat

Aurinkosähkölaitteistojen kunnossapidossa käytettävien mittalaitteiden on kestettävä suuria jänniteitä, jotta niitä voidaan käyttää turvallisesti. Oikean turvallisuustason mittalaitteiden käyttö suojaa työntekijöitä ja mitattavia laitteita vakavilta onnettomuuksilta, kuten sähköiskuilta ja sen aiheuttamilta palovaaroilta.

Tällä hetkellä 1500V aurinkosähköasennukset ovat yleistymässä, mutta jatkossa tarvitaan entistä suurempia jännitteitä kestäviä mittauslaitteita, yhä suurempien ja entistä tehokkaampien järjestelmien käyttöönoton myötä.

HIOKI kehitti ensimmäisenä P2000:tta mittajohdon, joka tukee 2000V:n mittauksia CAT III tason turvaluokituksella. Turvallisesti.

Sähkölaitteiden turvallisempaan mittaamiseen 2000VDC, CAT III

HIOKI P2000 mittapäällä voidaan turvallisesti mitata suuria DC jänniteitä aina 2000V:n asti.

Voit liittää sen yhteensopivaan HIOKI pihti- tai digitaaliseen yleismittariin (DMM), jolloin mittari näyttää välittömästi oikeaa lukemaa.

Vanhoissa mittareissa lukema pitää edelleen laskea kertoimen mukaan.

Yhteensopivaa pihti- tai yleismittaria käytettäessä mittarin lukema on myös huomattavasti helpompi dokumentoida, kun mittaustulos on oikein. Senhän voi vaikka lukea langattomasti Bluetooth yhteyttä käyttäen älypuhelimeen tai tablet tietokoneeseen asennetulla maksuttomalla GENNECT Cross sovelluksella.

Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ