HIOKI LR8450/LR8450-01 Langaton dataloggeri, 330 kanavaa

 • 120 tai 330 kanavaa
 • max. näytteenottonopeus 1ms
 • langaton (LR8450-01) ja langallinen (LR8450)
 • jännite, voima, venymä, lämpötila, kosteus ja resistanssi mittaukset
 • sisäinen Wheatstonen silta
 • Iso 7” värinäyttö

Kuvaus

HIOKI on julkaissut kaksi uutta monikanavaista ja helposti mukana kannettavaa dataloggeria, LR8450 ja sen rinnalle langattoman mallin, LR8450-01.

Kannettavalla dataloggerilla voidaan mitata kymmeniä/satoja kanavia. Tämä uutuus perhe on HIOKI´n nopein dataloggeri, jossa suurin näytteenottonopeus on 1ms (1/1000s).

Keskusyksikköön yhdistettäviä mittausmoduleita on useita erilaisia, mm. jännitteille, lämpötilalle ja venymäliuskoille. Näitä mittausyksiköitä voidaan liittää päärunkoon joko pistoyksikkömallisina (U855x sarja ) tai langattomina versioina (LR855x sarja).

Langattomaan keskusyksikköön (LR8450-01) voidaan liittää langattomia yksiköitä jopa 7 kappaletta, jolloin käyttöön saadaan yhteensä 330 kanavaa. LR8540 perusmallissa maksimi kanavamäärä on 120kpl.

HIOKI LR8540 Dataloggeri – langalla tai ilman
Tässä uudessa tuoteperheessä on kaksi eri päälaitetta:

HIOKI LR8450, Perusmalli, langallinen max 120 kanavaa
HIOKI LR8450-01 Langaton malli max 330 kanavaa

HIOKI LR8450 Langallinen perusmalli, max 120 kanavaa
Tähän perusmallin pistoyksikkömalliset mittausmoduulit voidaan asentaa helposti käyttäjän toimesta.

Pistoyksikkö mallisia mittausmoduuleita on 5 erilaista:

HIOKI U8550 Jännite/Lämpötila, Kosteus, 15 kanavaa, 10ms
HIOKI U8551 Jännite/Termopari/ Kosteus, 15 kanavaa, 10ms
HIOKI U8552, Jännite/Lämpötila/ Kosteus 30 kanavaa, 20ms (10ms)
HIOKI U8553 Jännite, nopea, 5 kanavaa,1ms
HIOKI U8554 Venymäliuska, 5 kanavaa,1ms

HIOKI LR8450-01 Langaton malli -max.330 kanavaa
Tähän langattomaan pääyksikköön voidaan yhdistää perusmallin pistoyksikkömallisia sekä langattomia mittausmoduuleita. Langattomia moduuleita voi olla yhdistettynä jopa 7 kappaletta samanaikaisesti. Molemmilla mittausmoduuleilla suurin näytteenottonopeus on sama eli 1ms.
Langattomia mittausmoduuleita on 5 erilaista:

HIOKI LR8530 Jännite/Lämpötila/ Kosteus, 15 kanavaa, 10ms
HIOKI LR8531 Jännite/Termopari/ Kosteus, 15 kanavaa, 10ms
HIOKI LR8532, Jännite/Lämpötila/ Kosteus 30 kanavaa, 20ms (10ms)
HIOKI LR8533 Jännite, nopea, 5 kanavaa,1ms
HIOKI LR8534 Venymäliuska, 5 kanavaa,1ms

Iso näyttö – helpompi lukea
HIOKI LR8450 sarjan dataloggereissa on hyvällä resoluutiolla varustettu 7” TFT värinäyttö. Näyttömuotoja on useita, jotka voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti aina tilanteen mukaan. Näytöistä voidaan myös ottaa kuvakopiot massamuistille (SD / USB).

Langaton –lyhentää asennusaikaa
Ajoneuvo-, rakennus- ja energiateollisuuden sovelluksissa on paljon käytetty HIOKI LR8400 sarjan dataloggereita, joissa on kymmeniä kanavia ja suurin näytteenotto-nopeus 10ms. Sen rinnalla on ollut langaton malli, HIOKI LR8410, jossa vastaavasti näytteenottonopeus on enintään 100ms.
Varsinkin ajoneuvo ja rakennusteollisuus on jo pitkään toivonut johdottomia ja nopeita mittauslaitteita, sillä anturien käyttömäärä varsinkin ajoneuvoissa on kasvanut räjähdysmäisesti. Esim. runkoon kohdistuvia rasituksia ja vääntövoima halutaan mitata samanaikaisesti useasta eri kohdasta. Runkomuutosten lisäksi halutaan tarkastella mm. akun jänniteitä/lämpötiloja, kaasupolkimen asentoa, kiihtyvyyttä ja siihen liittyviä voimia sekä niiden suhdetta hetkelliseen polttoainekulutukseen.

Yhä lisääntyvän anturimäärän johdotus on hidasta ja aikavievää. Langattomuus tuo mittaajalle usein jopa tuntien tai jopa päivien mittaisen asennusajan säästön. Langattomuuden ansiosta erillisiä ja pitkiä, aina keskusyksikköön asti yltäviä kaapeleita ei enää tarvitse asentaa. Läpivientien ja asennusreikien teko sekä johdotusten lisäsuojaustarve vähenee tai jopa poistuu kokonaan. Asennukset voi tehdä nopeammin ja huomattavan paljon helpommin käyttämällä mittauksiin langatonta HIOKI LR8450-01 dataloggeria.

Runsaasti kanavia 1ms näytteenottonopeudella – langattomasti
Monia pientaajuusvärähtelyn mittausantureita (10Hz-usampi sata Hz) on ollut vaikea mitata dataloggerien liian pienen näytteenottonopeuden takia.
Nyt tämäkin mittaus onnistuu nopealla, 5-kanavaisella jännitteenmittausmoduulilla (U8553/LR8533), jonka suurin näytteenottonopeus 1ms. Tämä uusi moduuli on 100x nopeampi kuin edeltävä langaton malli, HIOKI LR8410.

Ideaalinen venymäliuskojen mittauksiin
Näiden mittauksiin on käytössä kaksi eri mittausmoduulia:

 • U8554, suoraan päälaitteeseen asennettava pistoyksikkö
 • LR8534, langaton mittausyksikkö

Molemmissa moduuleissa näytteenottonopeus on 1ms, joten ne soveltuvat erinomaisesti nopeiden ilmiöiden kuten esim. jarrujen ja rungon värähtelyiden mittauksiin.

Venymäliuskat ovat tyypillisesti melko ohuita, joten niiden johdot saattavat katketa helposti asennus- tai käyttövaiheessa. Tämä on hyvin tyypillistä pitkiä johtoja käytettäessä, sillä ne lisäävät suoraan anturin mekaanista rasitusta. Ongelma voidaan poistaa helposti käyttämällä langattomia mittausmoduleita, jotka mahdollistavat lyhyiden kytkentäjohtojen käytön. Samalla asennusaika lyhenee ja asennustyö helpottuu.

Venymäliuskoja on useita eri malleja ja tyypillisesti niiden käyttö edellyttää Wheatstonen siltaa, koska anturin signaalitasot ovat pieniä. Tämän lisäksi saatetaan vielä tarvita erillistä signaalivahvistinta ennen kuin anturin signaali voidaan viedä dataloggerille kaapeleita käyttäen. HIOKI LR8450 dataloggerissa Wheatstonen silta on valmiiksi sisäänrakennettuna, jolloin anturi voidaan liittää suoraan dataloggeriin, ilman ulkoisia komponentteja.

HIOKI LR8540 dataloggerissa on sisäinen Wheatstonen silta

Jännitelähdön omaavat anturit /muuntimet voidaan myös kytkeä suoraan HIOKI dataloggeriin, vaikkapa paineiden ja kiihtyvyyksien mittaamiseen.

Sisäinen anturipoweri – yksinkertaistaa asennusta
HIOKI LR8450 / LR8450-01 dataloggereissa on 2 jännitelähtöä, käyttöjänniteitä tarvitseville antureille, jolloin erillistä anturipoweria ei tarvita:

HIOKI LR8450 /LR8450 dataloggerissa on sisäinen poweri,100mA/lähtö

Lisää kanavia tarpeiden mukaan – pistoyksikkömoduulilla tai langattomasti
Molempiin dataloggereihin (langaton, LR8450-01 ja perusmalli, LR8450) voidaan lisätä neljä mittausmoduulia. Näin päälaitteeseen voidaan helposti yhdistää eri näytteenottonopeudella varustettuja mittausmoduuleita. Tämän ansiosta on mahdollista mitata sekä nopeita jännitevaihteluita että hitaita lämpötilan muutoksia.
Langattomaan, LR8450-01, päälaitteeseen voidaan yhdistää seitsemän (7) langatonta mittausmoduulia. Itse päälaitteeseen mahtuu neljä (4) pistoyksikkö tyypistä mittausmoduulia, joten yhteensä mittausmoduuleita voi olla jopa 11 kpl, jolloin kanavamäärä on 330. Mittaustilanteen mukaan voit sitten valita käytetäänkö mittauksissa pistoyksikkötyyppistä vaiko langatonta mittausmoduulia.

Monipuolista vahdintaa
HIOKI LR8450 dataloggerissa on vakiona monipuoliset vahdinta (Alarm) toiminnot.
Vahdittavia ehtoja voi olla jopa 8 kpl samanaikaisesti. Valvontalähteenä voi olla analogiakanava, pulssisisääntulo, logiikka tai matemaattinen kanava. Raja-arvona voi olla taso, tasoikkuna sekä logiikka.

Vihreä väri tarkoittaa, että hälytystä ei ole ollut ja punainen väri ilmoittaa että häiriö on tapahtunut kyseisellä hälytysehdolla. Historiatietojen perusteella tiedetään sitten millä kanavalla ja milloin häiriö on tapahtunut. Laite ilmoittaa myös vahingoittuneesta termoparista sekä liian alhaisesta akkujännitteestä.

Ennakoivaa huoltoa varten on kätevää käyttää muutosnopeuden seurantaan tarkoitettu vahdinta toiminta.

Vakaita mittauksia myös invertterikäytössä.
Vanhemman ja perusteknologian dataloggereilla on ollut vaikeuksia tehdä lämpötila-mittauksia invertterikäyttöjen läheisyydessä. Invertterit luovat ympäristöön suurtaajuushäiriöitä, joiden takia lämpötilamittaus vaihtelee suuresti, vaihtelevan kentän takia. HIOKI LR8450 edustaa uudempaa suunnittelua ja teknologiaa, jolla suurtaajuushäiriöiden vaikutukset saadaan poistettua mittauksista.

Yllä esimerkkikuva, jossa K-tyypin lämpöpari on kiinnitetty ruuvilla invertterin PWM-lähtöön. Mittaus tehty HIOKI LM8450 dataloggerilla, jossa on Jännite/Lämpötila mittausyksikkö U8550. Molemmissa mittauksissa on asetuksena 100oC lämpötilaasteikko ja näytteenottonopeus 100ms/s.

Huomaa että uudessa HIOKI LR8450 dataloggerissa, mittausmoduuleille voidaan asettaa yksilölliset suodatukset, vaikka mittausmoduleita käytettäisiinkin samanaikaisesti.

Monipuoliset verkko- ja tietokone yhteydet
Molemmissa laitteissa on vakiona sekä Ethernet- että USB-liitynnät,
joiden kautta dataloggerit voidaan yhdistää pc:n tiedonsiirtoa ja etäkäyttö varten.
HIOKI LR8450-01 mallissa on myös langaton liityntä eli tuki WLAN yhteyksille.

HTTP palvelin
Tällä toimintamuodolla laite voidaan laittaa verkkoon ja siihen voi olla yhteydessä pelkällä verkkoselaimella. Laitetta voidaan ohjata, käynnistää ja pysäyttää mittaus sekä antaa muita komentoja.

FTP palvelin
Pääasiallinen käyttö on dataloggerin tietojen lataus PC:lle. Dataloggerissa kiinni olevien massamuistien (SD kortti ja/tai USB-tikku) tiedot voidaan siirtää PC:lle verkon yli.

FTP asiakas
Tiedot voidaan siirtää automattisesti verkon kautta FTP-palvelimelle dataloggerin massamuisteilta.

Reaaliaikaisesti PC:lle
Vakiovarusteena tulevalla ohjelmistolla voidaan mittausdata siirtää reaaliaikaisesti PC:lle joko LAN tai USB liitynnän kautta. Samanaikaisesti voidaan tarkastella, jo siirrettyä mittausdataa. Realiaikaista tiedonsiirtoa voidaan käyttää 100ms ja sitä hitaammilla näytteenottonopeuksilla.

Tietojen siirto PC:lle – langattomasti
HIOKI LR8450-01 langaton dataloggeri voi liittyä myös lähistön langattomaan verkkoon (WLAN), jolloin laitteeseen voidaan olla HTTP ja FTP yhteydessä. Näin HIOKI dataloggerille voidaan suorittaa laitteen ohjausta ja datan siirtoa kätevästi myös langottomassa verkossa.

Langaton yhteys – helpotus kaikkiin dataloggauksen työvaiheisiin
HIOKI LR8450-01 mallissa on vakiona langaton tiedonsiirto, joten sen käyttöönotto on huomattavasti nopeampaa ja ennen kaikkea helpompaa, kuin langallisten dataloggerin. Unohdat pitkät johtovedot, läpivientireikien poraamiset, suojaputkien asennukset kulkureitille – ero on kuin yöllä ja päivällä.

Käytätkö vielä lankapuhelinta, niinpä, sitten tiedät jo eron. Langattomuus tuo vapauden asetella laitteet haluamaasi paikkaan ilman kaapelivetoja. Siirry sinäkin nykyaikaiseen langattomaan dataloggaukseen – säästät aikaa ja vaivaa.

Mittausdatan siirto – useasta eri paikasta kerralla – langattomasti, tietysti
Dataloggereita voi olla useassa eri paikassa samanaikaisia mittauksia tehtäessä. Mittausten jälkeen mittaustiedot pitää kerätä joka laitteesta erikseen. HIOKI LR8450-01 dataloggerilla tämäkin onnistuu helpommin langattoman yhteyden ansiosta. Se siirtää tiedot kaikista dataloggereista kerralla, langattomasti tietysti.

HIOKI LR8450 dataloggeri tuoteperheeseen kuluu:

Päälaitteet:

 • HIOKI LR8450, Dataloggeri, perusmalli, max. 120 kanavaa
 • HIOKI LR8450-01 Dataloggeri, langaton, max. 330 kanavaa

Pistoyksikkö mittausmoduulit:

 • HIOKI U8550 Jännite/Lämpötila, 15 kanavaa, 10ms
 • HIOKI U8551 Jännite/Termopari/Kosteus, 15 kanavaa, 10ms
 • HIOKI U8552, Jännite/Lämpötila/Kosteus 30 kanavaa, 20ms (10ms)
 • HIOKI U8553 Jännite, nopea, 5 kanavaa,1ms
 • HIOKI U8554 Venymäliuska, 5 kanavaa, 1ms

Langattomat mittausmoduulit:

 • HIOKI LR8530 Jännite Lämpötila, 15 kanavaa, 10ms
 • HIOKI LR8531 Jännite/Termopari/ Kosteus, 15 kanavaa,10ms
 • HIOKI LR8532, Jännite/Lämpötila, 30 kanavaa, 20ms (10ms)
 • HIOKI LR8533 Jännite, nopea, 5 kanavaa, 1ms
 • HIOKI LR8534 Venymäliuska, 5 kanavaa, 1ms

Luotettavan laitteen takuu on 3 vuotta.

Helpommin HIOKI:lla.

Ei liittyviä tuotteita.
Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ