HIOKI FT6380-50 Maadoitusvastuspihtimittari – kirjoittava

  • sauvaton mittaus
  • resistanssialue 0.2 -1600 Ω, paras resoluutio 0.01Ω
  • 1mA vuotovirran mittaus 0.01mA resoluutiolla
  • 100A kuormitusvirran mittaus / 200A 2min.
  • EXECEL´ä kirjoittava
  • Bluetooth tiedonsiirto lisävarusteena

Kuvaus

HIOKI FT6380-50 maadoituspihtimittari mittaa maadoituksen silmukkaresistanssin usean pisteen maadoitusjärjestelmistä ilman erillisiä maadoitustestipiikkejä tai sauvoja.

Helposti avautuvien pihtien ansiosta maadoitus-johtoja tai maadoituselektrodeja ei tarvitse irrottaa mittauksen ajaksi.

Kompaktia, matalaprofiilista pihtianturia voidaan käyttää monipisteisten maadoitusjohtojen vastusmittaukseen. Lisäksi sillä voidaan mitata vaihtovirran vuoto- ja kuormitusvirtoja 1mA:n suuruisista vuotovirroista (resoluutio 0,01mA) jopa 100 A (200A 2min.) kuormitusvirtoihin asti.

Monipiste maadoitusjärjestelmien mittaus

Laita avattava pihti maadoitusjohdon ympärille.

Laitteessa on kaksi anturia:
● jännitteen injektointiin ja
● virran mittaukseen

Jännitteenmuunnin syöttää määrätyn jännitteen monimaadoitettuun järjestelmään.
Määritetystä jännitteestä ja mitatusta virrasta lasketaan piirin kokonaisvastus.

Mittaustarkkuuden parantaminen

Monipistemaadoitettujen maadoitusresistanssin mittaustarkkuus paranee, mitä useammasta maadoitussilmukasta mittaus suoritetaan.

Mittaustulos on hyvin lähellä todellista arvoa, jos yhden pisteen resistanssiarvo on pieni (1Ω) silloin kun monimaadoituspisteitä on vain muutama. Vastaavasti mittausepävarmuus kasvaa, jos yhden pisteen resistanssiarvo on suuri (100Ω), silloin kun monimaadoituspisteitä on vain muutamia.

Sauvaton ja piikitön mittaus

HIOKI FT6380-50 maadoituspihtimittari mittaa maadoituksen silmukkaresistanssin monipisteisistä maadoitusjärjestelmistä ilman erillisiä maadoitustestipiikkejä tai savuoja.

Avautuvien pihtien ansiosta maadoitusjohtoja tai maadoituselektrodeja ei tarvitse irrottaa eikä katkaista mittauksen ajaksi.

Sauvaton mittaustapa on vaarattomampi kuin testauspiikkejä käyttävä tapa, koska maadoitus-johtoja ei tarvitse irrottaa mittauksen ajaksi eikä testauspiikeille (sauvoille) tarvitse etsiä sopivaa maapaikkaa.

Sauvaton mittaustapa soveltuu paremmin mm. sisätila sekä säiliöiden, jännitemastojen – ja pylväiden maadoitusmittauksiin, joissa maadoituspiikkien asennus on hankalaa tai mahdotonta.

Kätevän siro pihti

Erittäin ohuiden (20mm) pihtien ansiosta mittausten teko on monia muita pihtejä kätevämpää ja siksi myös helpompaa.

Ohut pihti on mekaanisesti kevyempi avata eikä se rasita kättä pidempiaikaisessakaan käytössä.

Helppoa raportointia heti tuoreeltaan
Valokuvilla varustetut mittausraportit voidaan tehdä heti tuoreeltaan jo mittauspaikalla, käyttäen HIOKI GENNECT Cross sovellusta, jonka voi ladata maksutta sovelluskaupasta.

SIM kortilla varustettu laite, voi tallentaa maastokarttaan senhetkisen paikkatiedon, jotka tulevat myös raporttiin karttakuvan kera.

HIOKI GENNET Cross ohjelmistossa on paljon toimintoja mittausdatan käsittelyyn ja kenttäraporttien välittömään tekoon heti tuoreeltaan mittauspaikalla. Raportit on parasta tehdä mittauspaikalla, jolloin paikan tapahtumat ovat mittaajalla vielä tuoreessa muistissa.

HIOKI GENNECT Cross – säästää aikaa
Paikan päällä tehty raportointi säästää ennen kaikkea aikaa ja vaivaa. Sinun ei enää tarvitse tehdä erillisiä merkintöjä ruutuvihkoon ja yrittää niitä sitten jälkikäteen yhdistellä toimistolla, samalla kun yrität vielä muistella mitä muuta havainnoit mittauspaikalla.
Mittauskohteesta voidaan ottaa myös valokuvia ja upottaa mittaustulokset suoraan valokuvaan!

Tietysti, myös valokuviin voidaan lisätä omia kommentteja tai huomautuksia.

Tallennetut raportit voidaan sitten lähettää s-postilla tai tallentaa pilveen, joten kenttäraportit ovat heti luettavissa.

HIOKI on EXCEL´ä kirjottava mittari

Excel® Direct toiminnolla HIOKI mittari kirjoittaa mittaustulokset automaattisesti suoraan EXCEL taulukkoon, oikea yksikön kanssa.

HIOKI mittaria käyttämällä sinun ei enää tarvitse syöttää mittaustietoja EXCEL taulukkoon käsin.

Excel® Direct toiminta vastaa langattoman näppäimistön toimintaa ja siksi se poistaa inhimilliset virheet mittaustulosten kirjaamisessa.

Excel® Direct toiminto ei vaadi erillisten ohjelmiston asennusta PC:lle. HIOKI mittareiden EXCEL kirjoitustaito säästää työaikaa ja tehostaa virheetöntä työntekoa, varsinkin ylläpito- ja vuositarkastusmittauksissa sekä toistuvissa mittauksissa. Omassa Excel taulukossa voidaan käyttää myös kaavoja, jolloin esim. liian alhainen tulos näkyy punaisena.

HIOKI GENNECT Cross – lisää toimintoja mittariin

Mitä, milloin, kuinka pitkään…?

HIOKI Z3210 Bluetooth Nano-adapterilla saadaan FT6380-50 laitteeseen langaton Bluetooth yhteys, jolla laitteen toimintoja voidaan laajentaa entisestään.

Maksuton HIOKI GENNET Cross sovellus toimii älypuhelimella tai tabletilla – ilman kaapeleita, tietysti.

HIOKI GENNET CROSS laajentaa HIOKI laitteen toimintoja; tee jatkoanalyysiä, dataloggausta sekä paljon muuta. Sillä voit myös tehdä monipuolisempia ja näyttävämpiä raportteja suoraan mittauspaikalla. HIOKI GENNECT Cross ohjelmiston voit ladata maksutta sovelluskaupasta.

Helppoa raportointia heti tuoreeltaan

Maksuttomalla HIOKI GENNECT Cross sovelluksella voidaan tehdä mittausraportit heti mittauspaikalta kuvien kera.

Ohjelmistossa on paljon toimintoja mittausdatan käsittelyyn ja kenttäraporttien välittömään tekoon heti mittauspaikalla, jolloin paikan tapahtumat ovat mittaajalla vielä tuoreessa muistissa.

Voit myös ottaa paikan päällä valokuvia ja upottaa mittaustulokset suoraan valokuvaan! Voit myös tietysti lisätä omia kommentteja valokuviin ja raportteihin. Tallennetut raportit voidaan lähettää s-postilla tai tallentaa pilveen, josta se on heti muiden luettavissa.

Tekee mittarista Excel´iä kirjoittavan

Excel® Direct toiminnolla HIOKI mittari kirjoittaa mittaustulokset automaattisesti suoraan EXCEL taulukkoon, oikea yksikön kanssa.

HIOKI mittaria käyttämällä sinun ei enää tarvitse syöttää mittaustietoja EXCEL taulukkoon käsin.

Excel® Direct toiminta vastaa langattoman näppäimistön toimintaa ja siksi se poistaa inhimilliset virheet mittaustulosten kirjaamisessa.

Excel® Direct toiminto ei vaadi erillisten ohjelmiston asennusta PC:lle. HIOKI mittareiden EXCEL kirjoitustaito säästää työaikaa ja tehostaa virheetöntä työntekoa, varsinkin ylläpito- ja vuositarkastusmittauksissa sekä toistuvissa mittauksissa. Omassa Excel taulukossa voidaan käyttää myös kaavoja, jolloin esim. liian alhainen tulos näkyy punaisena.

Raja-arvo vahdintaa – Hälytyksellä

Raja-arvotahti antaa sekä visuaalisen että äänimerkin, kun resistanssi- tai virta-arvo ylittää / alittaa asetetut raja-arvot.

Paremmin suojattu pihti -takaa tarkemmat mittaukset

Uuden HIOKI maadoitusvirtapihdin mittauspihdit on varustettu edeltäviä malleja tehokkaammalla magneettikentän suojauksella. Kriittisten anturiosien suojauksen hyvyys vaikuttaa suoraan mittaustarkkuuteen ja mittausten toistettavuuteen.

Pihdissä on kaksi toisistaan riippumatonta anturia (jännitteen syöttö ja virran mittaus) joiden välistä ylikuulumista on saatu vaimennettua entistäkin paremmin. Siksi mittaukset ovat aikaisempaa tarkempia.

Huomaat miten anturin kokokuviointi pitää anturipinnat paremmin puhtaina ja likaa hylkivinä, kuin perinteiset tasaiset anturipinnat. Puhtaus pienentää kohinaa ja parantaa siten tarkkuutta.

Taustavalaistu näyttö

Kirkkaasti taustavalaistu näyttö näkyy hyvin myös heikoissa valaistusolosuhteissa.

Hyvällä kontrastilla olevaa näyttöä on helppo lukea.

Mittausarvojen kestomuisti
HIOKI FT6380-50 mittarissa on suuri sisäinen kestomuisti, jonne voidaan tallentaa 2000:n mittauksen tiedot.

Mittaustiedot voidaan siirtää heti kentällä langattomasti Bluetooth yhteyden kautta joko älypuhelimelle tai tabletille, jossa on maksuton HIOKI GENNET Cross sovellus.

Laitteen kestomuistiin tallennetut mittaustiedot voidaan myös siirtää langattomasti – ilman usein kadoksissa tai väärässä paikassa olevia kaapeleita.

HIOKI FT6380 sarjan maadoituspihtimittarin mallit:

MalliKuvaSisältää
FT6380-50Peruslaite FT6380-50
Peruslaite FT6380-50
Kantolaukku, resistanssin tarkastus silmukka,
käyttäjän käsikirja,
kantohihna, LR6 paristo
FT6380-90Valmispaketti FT6380-90
Peruslaite FT6380-50
Kantolaukku, resistanssin tarkastus silmukka,
käyttäjän käsikirja, kantohihna, LR6 paristot
GENNET Cross ohjelmisto
Z3210 Bluetooth USB Nano adapteri

Helpommin. HIOKI.

Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ