HIOKI CT6872 ja CT6873 – 20A ja 200A virtasensorit vaihekompensoinnilla

  • enemmän kaistaa 10MHz, CT6872
  • enemmän kaistaa, 5MHz – CT6873
  • automaattiset tunnistustiedot
  • automaattinen vaihekompensointi

Kuvaus

HIOKI virtasensoreiden kaistaleveys kasvaa kHz luokasta => MHz luokkaan

Uusipien inverttereiden suunnittelussa käytetään seuraavan sukupolven puolijohteita, SiC (piikarbidi) ja GaN (galliumnitridi), jotka toimivat huomattavasti suuremmilla kytkentätaajuuksilla, kuin aikaisemmat puolijohteet. Tämä asettaa uusia nopeusvaatimuksia myös tehoanalysaattoreissa käytettäville virtasensoreille, joilta tarvitaan huomattavasti enemmän kaistaa kuin mitä markkinoilla olevilla virtasensoreilla on ollut.


HIOKI on ratkaissut uudet nopeusvaatimukset julkaisemmalla laajakaisemmat virtasensorit, joiden kaistaleveys on yli 10x laajempia, kuin markkinoilla olevissa muissa virtasensoreissa.

HIOKI CT6872 (50A) sensorin kaistaleveys on 10MHz ja vastaavasti CT6873:n (200A) kaistaleveys on 5MHz.

Nämä uudet mallit ovat myös huomattavasti tarkempia kuin aikaisemmat mallit, sillä niissä on tarkempi virta/jännitemuunnos sekä suurempi yhteismuotoisen kohinan vaimennus (Common Mode Noise Rejection Ratio). Riittävä vaimennus yhdistettynä alhaismpaan kohintasoon mahdollistaa tarkemmat mittaukset laajalla kaistalla.

Uusista ja laajakaistaisemmista virtasensoreista saadaan täysi hyöty irti, käytettäessä niitä laajakaisemman HIOKI PW8001 tehoanlaysaattorin kanssa.

Virtasensorien uusi liityntä mahdollistaa automaattisen tunnistuksen

Uusissa HIOKI CT687x sarjan virtasensoreissa on uusi, molempiin suuntiin kommunikoiva älykäs liityntä. Sen ansiosta uusien HIOKI virtasensorin tunnistus ja sensorin vaihevirheen kompensoiti tapahtuu nykyaikaisessa tehoanalysaattorissa automaattisesti. HIOKI on mahdollistanut automaattisen virtasensorin tunnistuksen nyt ensimmäistä kertaa tehoanalysaattoreisssa, kuten HIOKI PW8001.

Automaatisoinnin ansiosta virtasensorin ja tehoanalysaattorin yhteiskäyttö on nostettu aivan uudelle tasolle ja samalla se poistaa inhimillisiä, käyttäjän tekemiä asetusvirheitä.

Ajattele kuinka paljon sinulle menee aikaa virtasensoritietojen kanvakohtaiseen asettamiseen, virtasensorin vaihevirheen kanvakohtaiseen korjaustietojen asetteluun sekä sensorin jäännösmagnetisimin poistoon ennen kuin edes pääset mittaamaan ?

Uusi HIOKI tapa: – klik (sensorilukituksen ääni). Helpommin. HIOKI.

Uuden sukupolven virtasensorit tulevaisuuden tehomittauksiin


Uudet HIOKI CT6872 (50A) ja CT6873 (200A) ovat mallitaan suljettuja virtasensoreita, joissa on kiinitetty erityistä huomiota kaistaleveyden laajentamiseen sekä kohinan poistoon.

Ne ovat ideaalisia hyvällä hyötysuhteella toimivien teholähteiden tarkkoihin mittauksiin, datacenter sovelluksiin sekä sähköajoneuven kanssa työskentelevien mittauksiin.

Muita virtasensoreita laajemman kaistaleveyden ja pienemmän kohinatason ansiosta ne ovat erinomaisia uuden sukupolven tehopuolijohteilla SiC (piikarbidi) ja GaN (galliumnitridi) toteutettujen kytkinkomponettien mittauksiin.

Suurella taajuudella tehtävät tehomittaukset ovat tunnetusti olleet hyvin epätarkkoja, johtuen virtasensoreiden pienestä kaistaleveydestä sekä niiden epätarkkuuden kasvamisesta taajuuden noustessa.
Nämä vaikeudet on poistettu uusisssa HIOKI virtasensoreissa; kaistaleveyttä moninkertaisesti kasvattamalla sekä integroimalla niihin vaihevirheen kompensointi sekä helppo jäännösmagnetismin poisto.


HIOKI on automatisoinut vaihevirheen kompensoinnin sekä tehoanalystaattorissa että virtasensoreissa. Se on mahdollista, koska HIOKI on itse suunitellut ja valmistanut molemmmat mittausjärjestelmän osat, mikä takaa niiden saumattoman yhteentoimivuuden.

Muissa analysaattoreissa käytetään, kolmannen osapuolen valmistamia virtasensoreita, joten käyttäjä vastaa itse sensorien ja ulkopuolisten DC-lähteiden toimivuudesta tai toimimattomuudesta. Haastellisuutta lisää tälläisen erilliskomponentein kasatun järjestelmän asianmukainen kalibrointi, jossa osakalibrointi ei tarkoita kokonaisuuden kalibrointia.

HIOKI CT6872 ja CT6873 käyttökohteita

Tehomuutimien hyötysuhdemittaukset, tarkat häviö- ja tehomittaukset tuotekehitys ja tuotantokäytössä, sähköautojen, polttokennojen sekä muiden ajoneuvojen ja latauslaitteiden mittauksiin sekä uusituvan energian alueen tuuli- ja aurinkovoimalat eli kaikki tehoanlysaattorisovellukset, joissa tarvitaan tarkkuutta, enemmän kaistaa sekä helppokäyttöisyyttä.

Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ