HIOKI BT5525 – Akkujen Eristysvastustesteri

  • havaitsee epäpuhtauksien aiheuttamat akkuviat
  • pystyy havaitsemaan uΩ tason eristysviat
  • lyhyempi testausaika nopeuttaa tuotantoa
  • suunniteltu erityisesti akkutuotannon käyttöön
  • pienikokoisena helppo sijoittaa
  • mittakärjen kontaktilaadun tarkistus
  • vahva häiriösuojaus varmistaa vakaat resistanssimittaukset
  • eristysvian tunnistustoiminto (Break Down Detect, BDD)

Kuvaus

Havaitsee epäpuhtauksien aiheuttamat uΩ tason eristysviat

HIOKI BT5525 testerissä on patentoitu akkujen eristysvian tunnistustoiminto (Break Down Detect, BDD). Se havaitsee akun elektrodien pienet sisäiset oikosulut, jotka kontaminaatio aiheuttaa.

Kontaminaatiota aiheuttavia pieniä metallisia epäpuhtauksia syntyy akkulevyjen työstö- ja leikkausvaiheessa. Kontaminaatiota muodostuu, kun epäpuhtaalle akkukennon levylle osuu elektrolyyttiä akun täyttövaiheessa.

Mittaus tapahtuu seuraamalla testin aikana seuraamalla mikro (uA /uV) tasolla jännitteen tai virran muutoksia.

Eristysvian tunnistustoiminto (Break Down Detect, BDD) auttaa ehkäisemään tulevia akkuvaaroja, sillä piilevät akkuviat voidaan tunnistaa jo tuotanto-prosessin alkuvaiheessa.

Eristysvian mittauksella voidaan ehkäistä jo valmistettujen akkujen myöhemmin alkavat tulipalot, itsesyttymiset ja -kuumenemisesta aiheutuneet onnettomuudet.

Samat vaarat esiintyvät myös jo käyttöön ehtineillä akuilla, jos eristysvian mittausta ei ole tehty ennen elektrolyysin täyttöä. Tällöin tuotannosta pääseekin ulos epäpuhtauksia sisältäviä akkuja. Pienet sisäiset oikosulut kennoissa nopeuttavat akun kulumista ja huonontavat niiden laatua. Eristysvian mittauksella voidaan ehkäistä myös nämä, vasta myöhemmin esiin tulevat akkuvaarat.

Eristysvian tunnistusmittaus (Break Down Detect, BDD) edistää myös akkujen kestävyyttä ja parantaa niiden sähköistä suorituskykyä. Eristysvian mittaus parantaa myös tuotantoa, sillä vialliset tuotteet löydetään heti tuotannon alkuvaiheessa, joka puolestaan pienentää hävikkiä.

Vahva suojaus – vakaat eristysvastusmittaukset myös häiriöllisissä ympäristöissä

HIOKI on onnistunut vaimentamaan tehokkaasti ulkoisten häiriöiden vaikutusta eristysvastus-mittauksiin.

Vahvan häiriösuojauksen ansiosta HIOKI BT5525 tekee vakaan ja vaihtelemattoman eristysvastus-mittauksen sellaisella laatutasolla, joka oikeasti mahdollistaa havaitsemaan kontaminaatiosta johtuvat akun sisäiset oikosulut.

Kontaktitesti vähentää turhia mittauksia ja vääriä tulkintoja

Epäluotettava mittaustulos aiheuttaa vääriä tulkintoja sekä epäilyksiä mittauksen luotettavuudesta. Virhetulkinnan tai huonosti tehdyn mittauksen takia uusintamittaus on välttämätön.

Käyttämällä HIOKI BT5525 testeriä uusintamittaukset voidaan välttää, sillä testeri on varustettu automaattisella mittakärjen kontaktihyvyyden tarkistuksella.

Se testaa millaisen kontaktin mittapiikin kärjellä on mittauspisteeseen, analysoimalla mittakärjen ja mittauspisteen välistä kapasitanssia. Tämän perusteella tiedetään mittauskontaktin hyvyys. Huonosta kontaktista näyttöön tulee selvä virheviesti. Tyypillisimpiä syitä ovat mm. mittajohdin poikki, kärki irti/löysällä, likainen tai hapettunut kontaktipinta, löysä kontakti, liian kevyt / huolimaton mittajohtojen asettelu jne.

Ideaalinen mittari eristysresistanssin mittauksiin ennen akun täyttöä

HIOKI BT5525 mittaa elektrodien välisen eristyksen, ennen kuin kennot täytetään elektrolyytillä.

Sillä voidaan mitata myös moduulin elektrodien välinen eristysvastus sekä elektrodien ja pakkauskotelon välinen eristysvastus.

50mA latausvirta lyhentää latausjaksoja

HIOKI BT5525 testerin suorittaa latauksen nopeasti 50mA virralla sekä nopean jäännösvarauksen purkamisen 40mA virralla.

Aikaisempaan malliin (HIOKI ST5520) verrattuna nopeutuneet lataus- (25x) ja purkaustoiminnot (4x) lyhentävät huomattavasti eristysresistanssin mittausaikoja, joka siten kasvattaa akkutuotantoa.

Pienikokoinen – helppo sijoittaa

Useiden vuosien tuotesuunnittelun kokemuspohjalla HIOKI teki suorituskykyisen testerin kompaktissa koossa, joka on myös helppo sijoittaa.

Pienikokoinen tuote on helpompi sijoittaa osaksi testausjärjestelmää, jolloin niiden kokoa voidaan pienentää ja siten säästetään myös arvokasta lattiapinta-alaa.

Investoi laatuun – laatulaitteita järkihintaan

HIOKI BT5525:n toiminnallisuus ja suorituskyky tekevät siitä kustannustehokkaan ratkaisun, jossa akun eristysresistanssitestauksen haastavat vaatimukset ovat harkinnalla ja huolella toteutettu.

Eristysresistanssitestauksen aikana jännitteen ja virran mikrotason (uA /uV) muutoksia voidaan tarkastella myös PC-sovelluksella.

Laite voi tuottaa jopa 500 V:n testijännitteen ja se täyttää eristysresistanssin testausvaatimukset kaikille sähköajoneuvoissa käytettäville akuille.

PC-analysointiohjelmisto

Maksuttomalla HIOKI ohjelmistolla voidaan tarkastella jännitteen ja virran mikrotasoisia
(uA /uV) vaihteluita.

Aaltomuotojen tarkastelumahdollisuus antaa hyödyllisiä lisätietoja testituloksista, sillä niistä nähdään helposti, kuinka lähellä asetettuja viitearvoja ollaan.

Aaltomuototiedot voidaan tallentaa CSV-tiedostomuodossa, jolloin niitä voidaan tarkastella myös muissa sovelluksissa, kuten Excelissä.

Monipuoliset liitynnät

HIOKI BT5525 Eristysvastustesterissä on vakiona monipuoliset liitynnät: RS-232C, USB, LAN ja I/O-liitynnät, jotka mahdollistavat myös ohjelmoitavan logiikan (PLC) käytön.

Esittelyvideo:

Helpommin. HIOKI.

Ei liittyviä tuotteita.
Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ