HIOKI BT3561A, BT3562A, BT3563A – Akkutesterit 60/100/300V

 • Samanaikainen sisäisen resistanssin ja jännitteen mittaus
 • Automattisiin tuotantolinjan akkutestauksiin aina 300V asti
 • Resistanssin mittausalueet: 3mΩ -3kΩ
 • Jännitteen mittausalueet: 6V – 300V
 • LAN-liityntä
Osastot: ,

Kuvaus

3 UUTTA Akkutesteriä automaattisiin akkumittauksiin 60/100/300V asti

HIOKI, johtava akkutesterivalmistaja, on julkaissut BT356xA tuoteperheen, jossa on 3 uutta sähkömoottori- ajoneuvo- ja tehoakkujen akkutesteriä 60 V/100V ja 300V akustoille.

Testerit käyvät tuotekehitys- ja tuotantokäyttöön, joissa halutaan tehdä paljon automaattisia mittauksia. HIOKI on kehittänyt ja valmistanut akkutestereitä jo yli 25 vuoden ajan.
Akun turvallisuus ja suorituskyvyn mittaus

Akun suorituskyky ja turvallisuus tarkastetaan sisäisen resistanssin ja kuormattoman jännitteen mittauksella. Tuotantolinjalla tehtävillä mittauksilla voidaan tarkastella yksittäisten kennojen, moduuleiden ja kokonaisten akkupakettien laatua, mittaamalla niiden kenno/akun sisäisäistä resistanssia sekä kuormatonta jännitettä (OCV).

Kennotuotannosta kennot kuljetetaan moduulituotantoon, jonka vastaanotossa niille suoritetaan vastaanottotarkistus. Kuljetuksen aiheuttama tärinä sekä siirtoaika (lähetys- ja vastaanoton varastointi aika) vaikuttavat kennojen latuun ja siksi ne tulee tarkastaa mittaamalla, ennen kuin kennot otetaan käyttöön moduuli- tai akustovalmistuksessa.

Akun sisäisen resistanssin mittaus

Akun sisäistä resistanssia voidaan mitata kahdelle eri tavalla:

 • AC- vaihtovirralla (AI-IR, resistanssi) tai
 • DC – tasavirralla (DC-IR, resistanssi)

 

Mittaustavat ovat toisiaan täydentäviä, joten valitse sovelluksiisi sopivin mittaustapa tai vaikka molemmat. HIOKI akkutesterissä käytetään 4-piste AC-mittausta.

 

 

Mittausketjussa oleva resistanssi – mistä tulee ja miten vaikuttaa

 

Uusissa BT356xA sarjan akkutestereissä on aikaisempia malleja suuremmat vaihtelurajat sisääntulon resistanssille. Mittauslinjan kokonaisresistanssi määrittää miten hyvin mittauspiiri sovittuu mittarin sisäänmenoon. Sovitus on tärkeää, sillä epäsovitus kasvattaa mittausvirhettä.

 

Mittauslinjan resistanssin vaikutus vakiovirtaan ja vuotovirran syntyyn

Mittauslinjan liian suuri resistanssi aiheuttaa:

 • muutoksia vakiosuuruiseen mittausvirtaan
  joka taas vaikuttaa suoraan mittausvirheisiin.
  Resistanssi haittaa vakioarvoisen mittausvirran etenemistä, aikaansaaden vakiovirran pienenemisen. Mittausta ei voida suorittaa väärällä vakiovirta-arvolla.
 • mittausvirheitä
  kaapeleiden välille muodostuu hajakapasitanssia, joka aikaansaa vuotovirran. Vuotovirta kulkee mittauslinjassa, jolloin resistanssikohtaan muodostuva ylimääräinen jännite aikaansaa mittausvirhettä.

Suurempi sovitustoleranssi vähentää virheitä ja testauskustannuksia

HIOKI BT356xA sarjan testereissä on kiinnitetty erityistä huomiota mittauslinjan ja mittarin sisääntulon yhteensovitukseen. Sovitus ongelmia ja niiden aiheuttama mittausvirheitä voidaan poistaa kasvattamalla mittarin sisääntulon sovitustoleranssia, kuten näissä uusissa HIOKI testereissä on tehty.

 

Suuremman sovitustoleranssin ansiosta voidaan helpommin rakentaa relepohjaisia ja vähemmän mittausvirheitä itsestään generoivia monikanavaisia testauspaikkoja. Suuremman toleranssirajan ansiosta yhteensovitusalue on suurempi ja epäsovituksesta aiheutuvat virheet pienempiä. Näin mittaustulokset ovat luotettavampia ja mittauspaikka vaatii vähemmän ylläpitohuoltoa ja säätöä paremman sovituksen ansiosta. Lisäksi näissä uusissa A-sarjan testereissä voidaan käyttää aikaisempaa ohuempia (suurempi resistanssisia) johtoja, jotka puolestaan ovat helpommin pujoteltavissa testipaikan mukaan.

 

 

 

 

 

Mittapään kontaktitarkistus varmistaa oikeat tulokset

Ehdoton edellytys tarkoille ja toistettavissa oleville mittauksille on mittapään oikea kohdistus ja hyvä kontakti mittauspisteeseen. Usein kiire sekä toistettavien mittausten runsas lukumäärä ovat syinä inhimillisiin mittausvirheisiin ja huonoon kontaktiin.

Mittausvirheiden minimoimiseksi HIOKI akkutestereissä on automaattinen mittapään kontaktihyvyyden seuranta, joka ilmoittaa liian huonosta mittauskontaktista. Toiminta varmistaa luotettavat mittaustulokset kaikissa tilanteissa. Mittapisteliitynnän hyvyys on erityisen tärkeää varsinkin 4-johdin mittauksissa, jossa kaikilla 4:llä pisteellä pitää olla hyvä ja luotettava liityntä mittauspisteeseen. 4-johdin mittausta käytetään, jotta mittausjohtojen vaikutus mittauksista saadaan poistettua.

 

Pulssitettu mittausvirta – häiritsee vähemmän

Uusissa HIOKI BT356x sarjan akkutestereissä on pulssitettu mittausvirta, joka mahdollistaa rinnakkaisten laitteiden häiriöttömän käytön.

Useissa akkutesterissä mittausvirta on jatkuvasti päällä, jolloin se muodostaa mittapäähän häiritsevän induktiokentän, joka vaikuttaa vieressä olevaan toisen laitteen mittauksiin. Tämän estämiseksi HIOKI BT356xA sarjan testereissä on Pulssitettu toimintamuoto, jolloin mittausvirta kulkee johtimissa vain mittaushetkellä eikä jatkuvasti, kuten yleensä.

 

Vältä staattisen sähkön laiteviat ja toimintakatkokset

Tuotantolinjoilla kennostot ja akut voivat varautua hankaussähkön takia, kun niitä siirrellään kuljetushihnoilla paikasta toiseen. Kun tällaiseen varautuneeseen akkuun sitten yhdistetään mittapäät, niin silloin näiden välille voi syntyä sähköstaattinen purkaus, joka puolestaan rikkoo helposti herkät mittauslaiteet.

Tämän takia HIOKI BT356xA sarjan laitteet on jo suojattu niin että ne kestävät ±30 kV sähköstaattiset purkaukset.

Siksi HIOKI on käyttäjäystävällisempi ja lyhentää laitevioista aiheutuneita turhia seisokkeja.

HIOKI tuotteet ovat tyyppihyväksytty ±30 kV EU IEC 61000-4-2 kontakti-purkaus säädösten mukaisesti.

Helppo laajentaa ja lisätä tehokkuutta -132 kanavaa

Mittauskanavien lukumäärä voidaan kasvattaa helposti, käyttämällä HIOKI SW1001/SW1002 kytkimiä.

Skannaamalla, voidaan tehdä samanaikaisia mittauksia jopa kahdella eri laitteella.

Esimerkiksi BT356xA akkutesterillä ja tarkalla DM7276 yleismittarilla tai

BT4650 akun impedanssitesterillä ja tarkalla DM7276 yleismittarin yhdistelmällä.

 

LAN- ja RS232C-liitynnät vakiona
HIOKI BT356xA- sarjan akkutestereissä on vakiona LAN- ja RS232C-liityntä, joten niihin voidaan olla helposti yhteydessä myös PLC-pohjaisella ohjausjärjestelmällä. LAN-liityntä helpottaa tiedonsiirtoa sekä nopeuttaa ylläpitoa. Lisäksi uudet HIOKI akkutesterit on suojattu hyvin ulkoisilta häiriöiltä sekä sähköstaattisilta purkauksilta.

 

 

 

Akkutesterien De Facto – HIOKI


HIOKI BT356xA sarja.

Nämä uudet ja edistykselliset akkutesterit soveltuvat erittäin hyvin kennojen ja akkujen vastaanotto- ja hyväksyntämittauksiin. Ne mittaavat samanaikaisesti sisäisen resistanssin ja kuormittamattoman jännitteen (OCV).

Resistanssimittaukset (AC-IR) tehdään vaihtosähköllä, jonka ansiosta mittauksista saadaan luotettavia ja hyvin toistettavia, myös lyhyellä mittausajalla. Laitteissa on erittäin tarkka 3mΩ mittausalue, joka mahdollistaa napoja yhdistävän liitospalan tai kaapelin tarkan resistanssimittauksen.

Suurjännitesovelluksiin sopii parhaiten BT3564, koska sen jännitemittausalue ulottuu aina 1000V asti, joten se pystyy kerralla mittaamaan suurjänniteakuston koko resistanssin.Varmatoimisina ja tunnetusti luotettavien HIOKI akkutesterin takuu on 3 vuotta.

Helpommin. HIOKI.

Esittelyvideo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ