HIOKI BT3554-50 – Akkutesteri ääniopastuksella

  • testisignaalina akkuvalmistajien käyttämä 1kHz siniaalto
  • resistanssin mittausalueet: 3mΩ-3kΩ
  • jännitteen mittausalue: ±6V – to ±60V
  • Bluetooth tiedonsiirto Z3210 adapterilla
  • mittauksien ääniopastus
  • ”EXCELíä puhuva”

Kuvaus

HIOKI BT3554 Akkutesteri ääniopastuksella ja Bluetooth yhteydellä

HIOKI nostaa lyijyhappo- ja UPS akkujen testauksen aivan uudelle tasolle. Uusi HIOKI BT3554-50 akkutesteri mittaa akun sisäisen resistanssin, jonka perusteella voidaan määritellä akun todellinen kunto. Testeri soveltuu kaikkien UPS akustojen sekä muiden lyijyakkujen (nikkeli-kadmium ja nikkeli-hybridi) testaukseen, suorituskykymittauksiin sekä ennakoivaan ylläpitohuoltoon. Erilaisia mittauskohteita varten on saatavilla erimuotoisia ja pituisia mittapäitä, joilla yltää hyvin myös matalissa hyllystöissä ja taaimmaisina oleviin akkuihin. Suurien akustojen oikeasta mittausjärjestyksestä avustaa puheohjaus. Kenttämittausten dokumentointi tehdään aivan uudella, innovatiivisella tavalla ja työaikaa säästäen.

Luotettavia mittauksia patentoidulla häiriönsuodatuksella

Akkujen sisäinen resistanssi ja jännite mitataan impedanssimenetelmällä, joten mittauksissa käytetään 1kHz testisignaalia. Tämän ansiosta akkumittaukset voidaan tehdä akuston johtoja irrottamatta. Myöskään akustoon liittyvää UPS järjestelmää ei tarvitse irrottaa mittauksen ajaksi.

Mittauksissa ei käytetä DC-testisignaalia, koska se saattaa käynnistää akun sisäiset kemialliset prosessit, jolloin akku voi siirtyä lataus – tai jopa purkutilaan, jolloin akun resistanssimittauksia ei voida tehdä.

Patentoitu kohinasuodatusteknologia poistaa tehokkaasti mm. invertterien ympäristöönsä aiheuttamat harmoniset häiriöt. Tehokkaan ja toimivan suodatuksen ansiosta mittaustulokset ovat tarkempia, luotettavampia ja niiden toistettavuus on parempi.

Bluetooth – vapauttavaa langattomuutta

HIOKI BT3554-50 akkutesteri voidaan varustaa langattomalla Bluetooth Z3210 adapterilla. Pienikokoinen USB nanoadapteri on suojakuoren alla, joten laitteeseen ei tule mitään ulkopuolisia ja helposti rikkoutuvia tai häviäviä ulokkeita.

Langatonta tiedonsiirtoa varten luodaan Bluetooth yhteys älypuhelimen tai tabletin kanssa. Näin mittaustiedot voidaan siirtää helposti akkutesteriltä puhelimelle / tabletille raporttien tekoa varten.

Monipuolisiin raportteihin voidaan nyt lisätä myös mittauskohteesta otettuja valokuvia. Valokuviin voidaan myös laittaa omia merkintöjä mittaustulosten lisäksi. Kuvat voidaan ottaa helposti samalla kännykällä tai tabletilla, johon sovellus on asennettu. Mittauspaikalla otettu kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja se on kirjallista selitystä huomattavasti monipuolisempi, tarkempi sekä helpommin ymmärrettävissä ilman kielimuureja. Muutosten seuraaminen kuvista on myös huomattavasti helpompaa.

Ääniopastus – Auttaa ja vähentää mittausvirheitä

HIOKI BT3554-50 akkutesteri voidaan yhdistää langattomasti Bluetooth yhteydellä (lisävaruste) älypuhelimeen ja tablet laitteisiin. Maksuton HIOKI GENNECT Cross on ladattavissa Google Play ja App Store kaupoista.

Kenttämittalaitteille tehty HIOKI GENNECT Cross ohjelmassa on puheopastuksella varustettu sovellus akustomittauksille. Sillä voidaan myös luoda ja muokata mittausprofiileita.

Mittausprofiili pitää myös huolen oikeasta mittausjärjestyksestä moniakkuisia akustoja mitattaessa, joissa oikea mittausjärjestys on ehdoton edellytys koko akuston järjestelmälliseen mittaukseen. Äkilliset keskeytykset ja tauot eivät enää sotke oikeaa mittausjärjestystä kuten ennen.

Puheohjauksen ansiosta tiedät heti mikä akku taikka kenno on seuraavana mittausvuorossa. Ääniopastus vähentää inhimillisiä mittausvirheitä sekä lyhentää mittausaikaa. Keskeytyksen jälkeen mittausketjua ei tarvitse enää aloittaa uudestaan alusta vaan tiedät tarkalleen mistä kohtaa työtä pitää jatkaa. Mittauksen jälkeen testeri näyttää myös akun kuntoluokituksen sekä seuraavana vuorossa olevan akun/kennon järjestysnumeron.

Profiileilla helpotusta vuosihuollon toistuviin mittauksiin

Mittauskohteille voidaan luoda yksilöllisiä mittausprofiileita, joihin tallennetaan mittauskohteen tiedot, akustojen sijainnit, akun malli¬numero, akkujen lukumäärä, kuntoluokituksen raja-arvot sekä mittausjärjestys.

Samaan profiiliin linkittyy mitattujen akkujen kuntoluokituksen tulokset sekä paikan päällä otetut valokuvat. Kuvaan voidaan myös tehdä merkintöjä esim. huomiota kiinnitettävään tai ajan kanssa seurattavaa kohdetta varten.

Profiiliin tallennettujen akkujen mittausjärjestys on erittäin kätevä suuria akustomääriä mitatessa.
Puheohjaava sovellus huolehtii oikeasta mittausjärjestyksestä keskeytyksistä huolimatta.
Puheohjattu mittaussekvenssi vähentää inhimillisiä virheitä sekä poistaa erillisten muistiinpanovälineiden käyttötarvetta.

Käyttäjän ei myöskään tarvitse erikseen nostaa kättä taikka katsetta mittauskohteesta tai mittarista, sillä HIOKI akkutesteri tallentaa mittaustulokset sisäiseen muistiinsa automaattisesti lukeman vakaannuttua. Tallennus vahvistetaan aina kuuluvalla äänimerkillä.

Raportit ja dokumentit kätevästi suoraan kentältä – ilman iltatöitä

Kentällä tehdyistä mittauksista voidaan tehdä raportit heti mittauspaikalla.

Ei enää jälkikäteen vasta toimistolla; purkamalla muistipaikan tietoja ja yrittämällä sitten yhdistää niitä erillisiin muistiinpanoihin.

Se on aikaa vievää ja äärimmäisen altis inhimillisille virheille sekä kadoksissa oleville muistioille.

HIOKI GENNET Cross sovelluksella raportit ja dokumentit voidaan tehdä heti paikan päällä mittaustulosten ja valokuvien kera.

Kentällä tehdyt raportit voidaan tallentaa myös suoraan pilveen, lähettää sähköpostilla tai jakaa muille useilla eri tavoilla mm. AirDrop, iCloud Drive, Drop Box, Bluetooth, Google+, Google Hangouts, Google Drive…

Tiedot ja raportit voidaan tulostaa suoraan PDF tiedostoiksi tai ne voidaan viedä eteenpäin jatkokäsittelyä varten MS Word tai MS Excel ohjelmistoihin.

Mittaustulokset suoraan EXCEL taulukkoon!

HIOKI BT3554-50 akkutesterin tulokset voidaan siirtää suoraan ja automaattisesti myös omaan Excel® taulukkoon.

 

HIOKI akkutesterin mittaustulokset siirtyvät automaattisesti taulukkoon langattoman Bluetooth yhteyden (lisävaruste Z3210) kautta, kun testerissä on aktivoituna automaattinen näytön pito (AutoHold).

 

Näin tietojen siirto onnisuu suoraan yrityksen omiin, jo käytössä oleviin Excel taulukoihin.

 

Seuranta- sekä vuosi- ja ylläpitomittauksissa tämä on todella merkittävä työajan- ja työmäärän säästäjä, kun mittaustietoja ei enää tarvitse purkaa ja syöttää käsin mittarista taulukon eri sarakkeisiin.

HIOKI on nopea – mittaukset 2:ssa sekunnissa

HIOKI BT3554-50 akkutesteri tekee mittauksen heti, kun mittajohdon kärjillä kosketaan akun napoihin. Lukeman vakaannuttua testeri tallentaa mittaustuloksen automaattisesti.

Automaattisella pidolla (AutoHold) lukema jää näyttöön ja automaattisella muistiin tallennuksella arvot tallennetaan testerin sisäiseen muistiin. Tämä kaikki tapahtuu alle kahdessa sekunnissa, joten testerin mittausaika on 60% lyhyempi, kuin aikaisemmissa malleissa. Isoja akustomääriä nopeusetu on huomattava ja todellinen ajansäästäjä.

 

Akun kuntoluokitus

 

Kuntoluokitustestissä BT3554-50 mittaa samanaikaisesti akun jännitteen ja sisäisen resistanssin.

Mittauksesta saadaan PASS / WARNING / FAIL

(kunnossa / varoitus / viallinen) testitulos, joka kertoo välittömästi akun kunnon.

Raja-arvot ovat käyttäjän aseteltavissa ja helposti muokattavissa. Raja-arvotiedot voidaan myös asettaa valmiiksi mittausprofiileihin, jolloin ne ovat helposti siirrettävissä myös ryhmältä toiselle.

Kätevä jännitteen etumerkki (+/-) näyttää välittömästi, onko uuden UPS-järjestelmän akun napaisuus asennettu ensiasennus-vaiheessa oikein päin.

Helppoa mittausarvojen tallennusta

Laita vain mittapäät akun napoihin ja HIOKI BT3552-50 tallentaa mittaustuloksen automaattisesti.

Ei enää nappien painelua, ei katseen eikä käsien siirtelyä mittapäistä laitteen tallennusvalikoihin.

Näytön automaattinen pito (AutoHold) toiminta pysäyttää arvot näyttöön heti lukeman vakiinnuttua. Vastaavasti automaattisella muistiin tallennuksella laite tallentaa arvot testerin sisäiseen muistiin heti lukeman vakiinnuttua. Ilman yhdenkään napain painallusta.

Runsaasti erilaisia mittajohtoja – oikea aina tilanteen mukaan

Akkutesterissä tulee käyttää 4-piste eli Kelvin mittajohtoja, jolloin johdinten oma resistanssi ei vaikuta mittaustulokseen.

HIOKI L2020 on L-muotoinen mittajohto, joka yltyy hyvin syvällä suojassa oleviin napoihin. Se on myös kätevä matalilla hyllyillä varustettujen akustotilojen mittauksisissa, joissa hyllytilat ovat usein ahtaat ja korkeussuunnassa hyvin matalat.

Riittävän suuri taivutuskulma (90°) helpottaa ja nopeuttaa mittauksen tekoa. Kruunumallinen kärkipiikki on käyttäjän vaihdettavissa.

L2020 mittajohtoon voidaan liittää 80cm pitkät lisävarret (lisävaruste), jotka helpottavat huomattavasti hyllystön takaosassa olevien akkujen mittaamista.

 

 

 

Molemmat kädet vapaina mittaukseen

HIOKI BT3554-50 akkutesterin mukana tulee olkahihna, joten mittaria on helppo kantaa paikasta toiseen, pitää olalla tai rinnan päällä, jolloin molemmat kädet ovat vapaina mittauksia varten.

Lisävarusteena on saatavilla erittäin vahvalla magneetilla varustettu ripustushihna (Z5020), joten laite voidaan laittaa myös roikkumaan.

HIOKI BT3554-50 sarjan akkutesterien valmiskokoonpanot:

Esittelyvideoita:

Akkumittaukset HIOKI BT3554-50
Viallisen akun paikallistaminen akustoryhmästä
Mittaustulosten siirto tablettiin
Raporttien teko mittauspaikalla

HIOKI BT3554-50 ”EXCEL-puhetta”
Ei lisäohjelmien asennusta.
Tehostaa ja nopeuttaa kenttätyötä.
Poistaa tiedonsyötön inhimilliset kirjoitusvirheet

Helpommin. HIOKI.

Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ